Děti U sv. Josefa oslavily 25 narozeniny

24.09.2018 Miroslav Bína

21. 9. 2018, České Budějovice; „Naše školka dnes slaví narozeniny!“ znělo od rána v CMŠ „U sv. Josefa“ nejen z úst dětí. Odpoledních oslav u příležitosti 25. výročí znovuotevření školky se zúčastnily desítky lidí a panovala zde přátelská atmosféra.

Snímky: CMŠ

Ve tři hodiny jsme se sešli na nádvoří a po krátkém přivítání následovalo vystoupení mažoretek z českobudějovického klubu Panenky. Kdo se pozorně díval, mohl mezi děvčaty zahlédnout známý obličej naší absolventky Kačky.

Po vystoupení už se otevřely dveře tříd a malí i velcí návštěvníci mohli volně procházet. Paní učitelky připravily jednoduché aktivity a kdo chtěl, mohl zavzpomínat na čas strávený ve školce při výtvarném tvoření, při hraní her nebo při „hudebních hrátkách“ s kytarou. Nechyběla ani chvilka pohybu na zahrádce. Ve třídách jsme společně prohlíželi staré kroniky s fotkami a většina absolventů mohla najít svoji fotku na některém tablu předškoláků.

Děkovnou mši svatou celebroval generální vikář Mons. David Henzl

Během celého odpoledne bylo možné zastavit se v kapli a děti i dospělí psali na připravené lístečky své prosby a díky. Ty jsme pak předložili Pánu při děkovné mši svaté, která byla vrcholem celé slavnosti.

Napadá mě jen jedno slovo – vděčnost. Vděčnost za tuto chvíli, za každé setkání, za život každého jednoho člověka, který školkou „U sv. Josefa“ za ta léta nějak prošel. Vděčnost za to, že Pán koná skrze nás – obyčejné lidi tak veliké a krásné věci. Opravdu Bohu díky!

(Autor článku: Zdeňka Maňáková)