Tři králové opět koledují ve prospěch potřebných

28.12.2018 Miroslav Bína

1. – 14. 1. 2019, Diecéze českobudějovická; Tříkrálová sbírka startuje v ČR již po devatenácté. Výtěžek ze sbírky je tradičně určen na pomoc sociálně potřebným lidem, a to zejména v regionech. Koledníkům v českobudějovické diecézi, se kterými se mohou lidé setkat u svých domovů, slavnostně požehná 3. ledna biskup Vlastimil Kročil v katedrále sv. Mikuláše.

Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita Česká republika, je největší celorepublikovou sbírkou a dobrovolnickou akcí. Nejvíce financí z ní tradičně slouží na podporu lidí v nouzi žijících na území ČR. Jedná se o různé formy pomoci nemocným, osobám se zdravotním postižením, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším.

Tříkrálové koledování je lidový zvyk, kterého se chopila na přelomu tisíciletí ve prospěch potřebných Charita Česká republika. V průběhu loňské Tříkrálové sbírky 2018 se díky štědrým dárcům sešla zatím nejvyšší částka v dosavadní historii – celkem 114 199 517 Kč. Za českobudějovickou diecézi koledníci vybrali rekordních 7 167 575 Kč. Známý nápis K + M + B + (nebo latinský ekvivalent C + M + B +) se běžně vykládá jako iniciály tří králů. V katolických zemích se tradičně píše 6. ledna o svátku Tří králů (nebo také Zjevení Páně) posvěcenou křídou na dveře domů a bytů. Jedná se však ve skutečnosti o zkratku požehnání Christus mansionem benedicat = Kristus ať žehná tomuto domu, a to na celý rok – proto se za třetí křížek píše letopočet. Tři křížky, které nejsou pouhým spojujícím znakem iniciál, symbolizují Otce, Syna a Ducha svatého, kteří mají ochraňovat příbytek po celý následující rok. Tři králové tedy nejen koledují ve prospěch potřebných, ale zároveň přináší radostnou zvěst o narození malého Ježíška.

Ilustrační snímek: DCHCB

Zapojí se 5 tisíc koledníků

V českobudějovické diecézi, která se rozkládá na území Jihočeského kraje, části Kraje Vysočina, Středočeského kraje a Plzeňského kraje, se do sbírky zapojuje celkem 48 koledujících subjektů (profesionální či dobrovolné Charity, farnosti a další), 1 380 skupinek čítajících přes 5 tisíc koledníků. Hlavním koordinátorem sbírky na tomto území je českobudějovická diecézní Charita.  Tříkrálová sbírka je povolena pro celou republiku Magistrátem hlavního města Praha v době od 1. do 14. ledna.

„Tři krále můžete nejčastěji potkat o víkendech nebo ve všedních dnech v odpoledních hodinách. Vedoucí skupinky je vždy starší 15 let a může se prokázat průkazem, jehož číslo je shodné s číslem úředně zapečetěné válcovité pokladničky označené logem Charity Česká republika,“ upozorňuje diecézní koordinátorka sbírky Marie Vaňo.

Z daru, který dárci vhodí koledníkům do kasičky, 65 % zůstává přímo v obci či regionu, kde se vykoledovaly, 15 % využije na své projekty diecézní Charita, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % putuje na celostátní projekty a na samotnou organizaci jde zákonných 5%.

Startujeme 3. ledna

Slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky 2019 v Českých Budějovicích proběhne ve čtvrtek 3. ledna 2019 od 16 hodin, kdy se koledníci vydají průvodem od katedrály sv. Mikuláše kolem náměstí Přemysla Otakara II. Poté jim v katedrále požehná biskup Vlastimil Kročil.

Jednou z hlavních doprovodných akcí této celorepublikové sbírky je také tradiční Tříkrálový koncert, jehož přímý přenos bude vysílán na programu ČT1 v neděli 6. ledna od 18 hodin.

Děkujeme všem dárcům a dobrovolníkům Tříkrálové sbírky. Děkujeme, že pomáháte s námi!

(Zdroj DCHČB)

Přiložené soubory