Svatý otec přijal rezignaci českobudějovického biskupa Mons. Jiřího Paďoura, OFMCap.

01.03.2014 Redakce

S ohledem na svůj zdravotní stav nabídl Mons. Paďour v říjnu 2013 do rukou Svatého otce Františka rezignaci na svůj úřad. Ten ji přijal a definitivně potvrdil,  jak 1.3.2014  informovalo Tiskové středisko Svatého stolce.

 

Mons. Jiří Paďour, OFMCap.

Biskupské heslo: Dominus Deus magnus est. (Pán Bůh je veliký.)

Narodil se 4. 4. 1943 ve Vraclavi, okres Ústí nad Orlicí. Na kněze byl vysvěcen 21. 6. 1975 v Praze. Po vysvěcení působil v letech 1975-77 jako kaplan v Mariánských Lázních a dvou okolních farnostech. V červenci 1977 ztratil tzv. „státní souhlas“. Dne 4. 10. 1978 se konala jeho tajná obláčka – vstup do kapucínského řádu, založeného v r. 1528. V letech 1978-79 byl neoficiálním sekretářem kardinála Františka Tomáška. Po jasném odmítnutí spolupráce s StB v r. 1979 byl ze sekretariátu kardinála propuštěn. Věčné řeholní sliby složil tajně 10. 12. 1983.

Dne 9. 4. 1991 byl poprvé zvolen provinciálem na první poválečné kapitule kapucínského řádu 19. 9. 1994 byl znovu zvolen provinciálem řádu. Pražským pomocným biskupem ho jmenoval papež Jan Pavel II. 3. 12. 1996 a současně mu udělil titulární diecézi ausuccurénskou. Biskupské svěcení přijal z rukou pražského arcibiskupa kardinála Miloslava Vlka 11. 1. 1997 ve svatovítské katedrále v Praze.

Biskupem-koadjutorem českobudějovické diecéze byl jmenován 23. 2. 2001; vedení českobudějovické diecéze se ujal 25. 9. 2002.

V rámci České biskupské konference je Jiří Paďour biskupem-delegátem pro zasvěcený život.