Studium učitelů náboženství a etiky dostane novou podobu

11.02.2019 Miroslav Bína

8. 2. 2019, České Budějovice; Absolventi pedagogické specializace v rámci bakalářského studia teologie, budou moci pokračovat v dalším nadstavbovém studiu oboru Učitelství náboženství a etiky pouze na Pedagogické fakultě. Ta bude na Jihočeské univerzitě garantovat studium všech učitelských aprobací.

Ilustrační snímek: TF JU

Teologická fakulta bude zajišťovat pouze výuku odborných teologických předmětů. Kombinovaná (dálková) forma studia na Pedagogické fakultě se však odehrává pouze ve všedních dnech (v pátek). Studovat dálkově obor učitelství náboženství a etiky bude tedy vyžadovat účast na konzultacích v průběhu pátečních dopolední a odpolední, pouze v malé míře bude výuka teologických předmětů nabízena v sobotních konzultacích na TF.

Pedagogická fakulta bude garantovat i denní formu studia tohoto oboru.

V akademickém roce 2019/20 mají tedy všichni absolventi bakalářského teologického studia naposledy možnost hlásit se ke kombinované formě studia Učitelství náboženství a etiky na Teologickou fakultu Jihočeské univerzity a pro dálkovou formu studia využít možnosti studovat obor výhradně v rámci sobotních konzultací. Je proto nejvyšší čas podat si přihlášku. TF je přijímá do konce března.

(Autor příspěvku: doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D.odborný garant oboru Učitelství náboženství a etiky)