Strakonickým farním kostelem bude kostel sv. Markéty

10.07.2018 Miroslav Bína

15. 7. 2018, Strakonice; Českobudějovický diecézní biskup Mons. Vlastimil Kročil ustanoví kostel sv. Markéty ve Strakonicích farním kostelem. Stane se tak v rámci nedělní liturgie při oslavách stejnojmenné patronky.

Kostel sv. Markéty ve Strakonicích se stává farním kostelem; snímek: ŘKF Strakonice

Po zvážení pastoračních potřeb a s přihlédnutím k dobru všech věřících vyhověl tímto krokem otec biskup žádosti místního faráře i farní obce. „Aby mohli věřící vhodněji a s větší usebraností slyšet Boží slovo, účastnit se Nejsvětější oběti a s větším užitkem přijímat svátosti, ustanovím během liturgické slavnosti kostel sv. Markéty ve Strakonicích farním kostelem Římskokatolické farnosti Strakonice,“ uvedl k záměru. Nově ustanovený farní kostel se nachází blíže centru města a všem farníkům je tak lépe dostupný.

„Farní kostel plní roli centra života farnosti. Zde se má křtít, oddávat, konají se zde bohoslužby, především nedělní, ale i ve všední dny a svátky. Několik posledních let se značná část těchto úkonů v kostele sv. Markéty již odehrává, bude tedy především potvrzeno to, co v praxi již funguje,“ říká místní farář Roman Dvořák. Podle něj se tak naplní i historické přání strakonických občanů a farníků, právě pro blízkost kostela městskému centru.

Kostel sv. Markéty tímto ustanovením získá plná práva farního kostela s výsadou křtitelnice a udělování svátostí. Patronka kostela, svatá Markéta Antiochijská, se tak stane hlavní patronkou strakonické farnosti. Zasvěcení farního kostela této patronce se současně stanoví na 20. července, kdy se v katolické církvi slaví její památka. Dosavadní farní kostel sv. Prokopa se ke stejnému datu stane filiálním kostelem a svatý Prokop spolu se svatým Václavem zůstanou spolupatrony strakonické farnosti.

Fotogalerie

Kostel sv. Prokopa čeká revitalizace

Kostel sv. Prokopa, který je součástí areálu národní kulturní památky hrad Strakonice, se v následujících letech dočká revitalizace za účelem zvýšení návštěvnosti této památky. Provedena bude oprava střech kostela a věže, fasády, oken a dveří, a také přístupového schodiště. Změn se dočká rovněž interiér kostela, kde dojde k výměně podlah, opravě omítek a výmalbě, osazení mříží k vytvoření volného prostoru pro návštěvníky z řad turistů. Restaurován bude také mobiliář z interiéru kostela. Digitální zdokumentování památky by pak mělo umožnit její virtuální návštěvu a uchování pro další generace. V neposlední řadě je v plánu vybudování expozičních prostor a vlastního depozitáře v samotných prostorách kostela.

Do revitalizace strakonického hradního areálu investují kromě Biskupství českobudějovického také další vlastníci – město Strakonice a Jihočeský kraj. Svým podílem na revitalizaci kostela sv. Prokopa vyšlo biskupství vstříc záměrům těchto partnerů, kteří chtějí zvýšit návštěvnost areálu občany i návštěvníky města.

(Autor článku: Miroslav Bína)