Strakonické kostely otevřely brány

27.05.2019 Miroslav Bína

24. 5. 2019, Strakonice; V pátek přivítaly strakonické kostely asi 500 příchozích. Více než 100 dospělých návštěvníků a několik desítek dětí prožilo Noc kostelů v radomyšlském kostele sv. Jana Křtitele.

Hlavní program proběhl v kostele Panny Marie Bolestné na Podsrpu. Ambity, které běžně bývají očím návštěvníků skryty, naplnily tóny skladeb v podání souboru L-Band pod vedením Miroslava Lukeše. Zatímco ambity dále poskytovaly prostor pro rozhovory a občerstvení, zaplněný kostel naslouchal prezentaci o zvonařství v podání Michala Votruby, zvonaře z Myslkovic u Soběslavi, autora zvonu sv. Jana Nepomuckého u sv. Markéty ve Strakonicích. Kostel se následně rozezněl zvuky hlasů souboru PUK – Pěveckého uskupení kantorů strakonického Gymnázia.

Během večera bylo možné ochutnat v ambitech mešní víno, jehož ochutnávkou provedl zasvěceně zájemce MUDr. Marek Mika.

Fotogalerie

K hudbě jsme se vrátili prostřednictvím zhudebněného díla Václava Renče, Popelky Nazaretské. Střídání vlídných melodií v podání Chrámového sboru pod vedením Ludmily Valáškové a recitovaných částí, ladným způsobem naplnilo prostor kostela a přítomným přinesla básníkův pohled na život ve světle víry.

Doc. Jiří Kupka nám nechal nahlédnout do historie kostela. „Tento kostel, který dal základ osídlení osady Podsrp,“ uvedl, „vznikl díky tomu, že sem prostě přicházeli lidé, poutníci a postupně si toto místo vytvářeli.“ Připomněl jednotlivé dějinné etapy stavby, vybavení i dění. „Ačkoli masivní poutní život, který přerušily Josefínské reformy na sklonku 19 stol., se už nikdy neobnovil v takové míře, přece i dnes se toto místo stává cílem farníků i poutníků.“ Na závěr připomněl, že oproti ostatním strakonickým kostelům, si ten podsrpenský nese ryzost barokního díla.

Závěr programu na přelomu dní zaznívaly zpěvy a písně chval, díků a proseb, do kterých nás zvala hudba a zpěv v podání strakonické farní kapely.

Ostatní strakonické kostely byly otevřeny po část večera. Dobrovolníci umožňovali jejich prohlídku a v každém z nich bylo možné slyšet něco z jejich dějin.

Kostel v Radomyšli nabídl program pro děti a na něj navazující koncert píseckého pěveckého sboru Sonitus. V závěru návštěvníci slyšeli něco z historie kostela.

Při pohledu na účastníky programů bylo zřejmé, že nejen naslouchají připraveným aktivitám, ale že se i v dobré náladě setkávají a zažívají příjemné a pokojné chvíle. V neposlední řadě je třeba poděkovat všem, kdo se zapojili do dobrovolnické práce při přípravách – od úklidu až po účinkování.

(Autor článku: Roman Dvořák)