Srdce vyčerpané láskou

14.06.2018 Miroslav Bína

Immaculata 2/2018 č. 155; Rozhovor s postulátorem Prof. Martinem Weisem o procesu blahořečení biskupa Josefa Hloucha.

Můžeme i my přispět k blahořečení biskupa Josefa Hloucha?

V první řadě modlitbou. Když se jednou Svatý otec Pius XII. ptal misionáře: „Čím bych vám mohl pomoct, potřebujete peníze, tiskárnu…?“ Tehdy dostal odpověď: „Jeden klášter karmelitek, který by se za nás modlil.“ Stejně nyní prosím i já. Když se za proces beatifikace bude modlit nějaká řeholní komunita a samozřejmě i všichni ostatní lidé, tak to je to nejcennější. A modliteb bude třeba opravdu hodně, neboť aby mohl být někdo blahořečen, vyžaduje se, aby se stal zázrak na jeho přímluvu. Dále shromažďujeme svědectví. Pokud by někdo z lidí nějaké svědectví či osobní korespondenci s biskupem Hlouchem měl, budeme rádi, když nám je pošlou.

Celý rozhovor naleznete v příloze.

Svá svědectví o biskupu Hlouchovi posílejte na adresu: Českobudějovické biskupství, POSTULÁTOR, Biskupská 4, 370 01 České Budějovice. Je možné také využít e-mail: postulator@dicb.cz.

 

Sledujte také:

ŽIVĚ s NOE – rozhovor s postulátorem procesu prof. Weisem o postavě biskupa Hloucha a beatifikačním procesu

ARTBITR – 58. díl kulturního magazín NOE Tv; prof. Martin Weis vyprávěl o své publikační činnosti a o osobním vztahu k biskupu Josefu Hlouchovi

Přiložené soubory