Sliby na Nových Hradech

10.09.2018 Miroslav Bína

8. 9. 2018, Nové Hrady; Nádherným způsobem mohli věřící z Nových Hradů a okolí zažít světovou církev.

Snímky: Rodina Panny Marie, Nové hrady

Tři novicky z Rodiny Panny Marie složily v klášterním kostele sv. Petra a Pavla svůj slavnostní slib k Bohu zasvěcenému životu. Jedna z nich je z České republiky (Lišov), další z Koreje a třetí z Německa. Tomu odpovídalo i složení zástupu hostů, ale všichni se sjednotili ve společném slavení mše svaté.

K naší velké radosti předsedal slavnostní ceremonii, kterou doprovázel chór bratrů a sester z Rodiny Panny Marie, J. E. Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický.

Přejeme „novým sestrám“ hojnost požehnání a vytrvalosti a věrnosti na jejich cestě a v jejich nové misii.

(Autor článku: sr. Terézia)