Slavností Seslání Ducha Svatého skončí doba velikonoční

07.06.2019 Miroslav Bína

9. 6. 2019; V neděli slavíme slavnost Seslání Ducha svatého. Tímto dnem v církvi vrcholí doba velikonoční a nastává období liturgického mezidobí.

Ilustrační snímky: Udílení svátosti křesťanské dospělosti v roce 2018

V českobudějovické katedrále sv. Mikuláše bude slavnostní mši svatou v 9.00 celebrovat diecézní biskup Vlastimil Kročil. V rámci slavnosti udělí svátost křesťanské dospělosti. Se světícím biskupem Pavlem Posádem se můžete potkat v 11.00 v Lomci.

Liturgická barva slavnosti Seslání Ducha Svatého je červená – na památku ohnivých jazyků, v jejichž podobě sestoupil Duch Svatý na apoštoly. Někde bývá slavena již v předvečer slavnosti také vigilie Seslání Ducha Svatého.

Touto slavností končí doba velikonoční a začíná liturgické mezidobí. Zhasne se velikonoční paškál a je vhodné ho umístit ke křtitelnici, aby se od něj při udělování křtu rozsvěcovaly svíčky pokřtěných. O vigilii Zmrtvýchvstání Páně se žehná křestní voda ve křtitelnici na celou dobu velikonoční, po jejímž skončení se pak před každým křtem voda žehná.

V blízkosti svátku Letnic se uděluje v mnoha farnost svátost biřmování. V loňském roce přijalo tuto svátost křesťanské dospělosti v České republice celkem 4 372 biřmovanců (z toho 259 bylo uděleno katolíkům v byzantském obřadu, kde tuto svátost přijímají děti současně se svátostí křtu).

Na slavnost Seslání Ducha Svatého se můžeme připravit modlitbou

Od pátku po Slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí za nové vylití Ducha Svatého. Poprvé se takto před letnicemi modlili Ježíšovi učedníci spolu se ženami, s Ježíšovou Matkou Marií a s Ježíšovými příbuznými (srov. Sk 1,14).

P. Vojtěch Kodet na svém webu nabízí k inspiraci Svatodušní novénu. Modlit se ji můžete jak sami nebo ještě lépe ve společenství či rodině. Příležitost poznat více třetí božskou osobu nabízí také mobilní aplikace Paprsky, jejímž autorem je P. Petr Hofírek. Tento stručný „katechismus o Duchu Svatém“ předkládá krátké texty týkající se Ducha Svatého, biblické citáty, střelné modlitby či modlitby z knihy Zpěv Ducha. Více modliteb k Duchu Svatému můžete najít na www.modlitba.cz.

(Zdroj: Katechismus katolické církve, Český misál, www.pastorace.cz)