Slavnost Božího Těla doprovodí tematický koncert

14.06.2019 Miroslav Bína

20. 6. 2019, České Budějovice; V pořadí k osmé akci zve projekt cestovního ruchu Křesťanské Povltaví. Koncert duchovní hudby provede posluchače repertoárem k liturgické Slavnosti Božího Těla, která na tento den připadá. Slavnost v podvečer zahájí mše svatá s biskupy a eucharistický průvod.

Mši svaté, u příležitosti Slavnosti Těla a Krve Páně – Božího Těla v kostele Obětování Panny Marie, bude v 17.30 hodin předsedat českobudějovický biskup Vlastimil Kročil. Koncelebrovat bude světící biskup Pavel Posád. Po Slavnostní liturgii vyjde z kostela průvod s Eucharistií do českobudějovické katedrály sv. Mikuláše.

 

Slavnost Těla a krve Páně

V katolické církvi se slaví ve čtvrtek po slavnosti Nejsvětější Trojice, který letos připadá na neděli 16. června. Svátek lidově označovaný Boží Tělo zavedl v roce 1264 papež Urban IV. Roku 1314 byl potvrzen Klementem V. V celé církvi se zvyk putovat v procesí s Nejsvětější svátostí rozšířil od 15. století. V Praze se poprvé konalo procesí Božího těla v roce 1355.

Průvod s Nejsvětější svátostí 2018; snímek: Mirka Dolanská / Člověka víra

V českých zemích, podobně jako ve většině zemí střední Evropy, nabyla tato oslava specifického rázu. Průvod měl charakter prosebného procesí za příznivé počasí před nastávajícím létem a za ochranu před přírodními katastrofami. Procesí vycházelo postupně ke čtyřem oltářům (postaveným obvykle v rozích náměstí), u každého se četl začátek jednoho ze čtyř evangelií. Tomuto rázu procesí odpovídaly i modlitby, začínající invokacemi – např.: „Od hromobití, od krupobití a záhuby bouře, od metly zemětřesení, od moru hladu a války, ochraňuj nás, Pane.“
Tato tradice se po roce 1989 obnovila i na mnoha místech naší země. Tradice eucharistického průvodu v Praze byla obnovena v roce 2004.

 

 

Slavnost Božího Těla v hudebních dílech mistrů

Od 19.30 hodin proběhne v kostele Obětování Panny Marie koncert duchovní hudby s výběrem tematických skladeb.

Gotickou stavbu a současně nejstarší památkou města naplní vyhlášené jihočeské umělkyně – sopranistka Kateřina Falcníková a varhanní virtuoska Marie Zahrádková, nádhernými tóny skladeb z ruky Bacha, Kaysera, Muffata, Pachelbela, Francka, Saint-Saënse, Desenclose.

„Většina skladeb se bude vázat na čtvrteční slavnost Božího Těla, která je významnou církevní slavností a tudíž existuje nemálo skladeb k této příležitosti,“ vysvětluje otec Tomas van Zavrel a pokračuje: „Jsem velice šťastný, že si naše jihočeské virtuosky Kateřina Falcníková a Marie Zahrádková udělaly čas.“

Koncert je benefiční. Výnos jde ve prospěch revitalizace farního areálu na Hosíně v rámci projektu „Mount Hosín – prostor pro důstojnost člověka“. Vstupné je 150 korun. Vstupenky jsou v předprodeji v CBsystemu a na místě 30 minut před začátkem představení.  

 

Projekt Křesťanského Povltaví pokračuje také výstavou Domov jménem rodina, která je stále ke zhlédnutí na jedenácti místech po Českých Budějovicích až do 28.7., kdy proběhne rodinný koncert kapely StreetWings.

Součástí projektu je pásmo akcí  Křesťanské velikonoce v Českých Budějovicích spolufinancované městem České Budějovice. V realizaci Spolku Most, postupně nabízí návštěvníkům města 12 akcí na nichž představuje nedostupné nebo málo známé kostely, kaple a tradici Velikonočních svátků různými workshopy, koncerty, přednáškami, osobními setkáními či ojedinělou fotografickou výstavou.

(Autoři článku: Tereza Pumprová, Miroslav Bína)

Přehled akcí projektu Křesťanské Velikonoce v Českých Budějovicích

Čtěte také: