Shromáždili se kolem nového oltáře

11.04.2019 Miroslav Bína

10. 4. 2019; Hlavatce; Světící biskup Pavel Posád slavnostně požehnal oltář a další liturgické předměty ve farním kostele sv. Ondřeje v Hlavatcích. Liturgii slavil s P. Tomášem Hajdou a kandidátem trvalého jáhenství Janem Novákem.

Snímky: Miroslav Holer

V letech 2016-2017 byla provedena výměna kostelních lavic, v roce 2018 pak došlo k obměně zpovědnice, podlahy v sakristii a podesty pod oltářem.

Poslední změny čekali oltář, sedes – křeslo pro duchovního, ambon – podstavec určený ke čtení liturgických knih a kázání a o svícen pro paškál. „K tomu bylo potřebné získat souhlas liturgické komise českobudějovické diecéze, neboť se jedná o nejvýznamnější liturgické vybavení kostela. Ten byl získán od diecézního biskupa Vlastimila Kročila v lednu letošního roku. Práce na liturgických předmětech byly dokončeny a předány hlavatecké farnosti 7. dubna“, uvedl otec Tomáš Hajda, administrátor farnosti excurrendo. A dodal, že veškeré práce realizoval mistr truhlář František Voborský z Vlastiboře.

Fotogalerie

I menší farnosti a kostelíky mohou prožívat velkou událost

Pro společenství věřících je podle biskupa Pavla Posáda celý liturgický prostor nesmírně důležitým. A proto je posvěcení jednotlivých předmětů vzácnou příležitostí, zamyslet se nad obsahem, který v sobě tato místa skrývají. „Sedes je důležitým místem, odkud kněz předsedá ve jménu Krista celé liturgii. Ambon je místo pro hlásání Božího slova při liturgii a na oltáři se zpřítomňuje Kristova nejsvětější kalvárská oběť, která je památkou na Poslední večeři Ježíše s apoštoly v Jeruzalémě, při které Ježíš předem prožil – anticipoval svou oběť na kříži. Věřím, že tato událost je na vrcholu postní doby před velikonocemi velikým povzbuzením pro celé farní společenství“, řekl shromážděným věřícím otec biskup Pavel Posád.

Kostel sv. Ondřeje je původně gotická stavba. Nejstarší částí chrámu je presbytář pocházející ze začátku 14. století. V polovině 18. století byla přistavena hlavní loď kostela. Součástí kostela je věž. Ta původní shořela po zásahu blesku ve 2. polovině 19. století a byla vystavěna nová. Jeden z kostelních zvonů byl za 1. světové války zabaven pro válečné účely.

(Autor článku: Miroslav Bína)