Sbírka pro Diecézní charitu

04.11.2019 Miroslav Bína

10. 11. 2019, Českobudějovická diecéze; Při bohoslužbách ve všech farnostech diecéze proběhne každoroční sbírka na podporu Charity v diecézi. V roce 2018 štědří dárci do sbírky darovali celkem 574 326 korun.

V neděli 10. listopadu 2019 proběhne při bohoslužbách napříč českobudějovickou diecézí tradiční sbírka pro Diecézní charitu České Budějovice. Ta je mateřskou organizací a řídícím střediskem 19 profesionálních farních, městských i oblastních Charit v českobudějovické diecézi, která se rozkládá na celém území Jihočeského kraje a částech krajů Vysočina, Plzeňského a Středočeského.

V roce 2018 výtěžek sbírky překročil půlmiliónovou hranici. Děkujeme všem, kteří přispíváte svou službou, modlitbami, finančními i hmotnými dary.

Sbírku pro Diecézní charitu Č. Budějovice povoluje a vyhlašuje každým rokem českobudějovický biskup. V určený termín se ve všech kostelích uskutečňuje předem ohlášená sbírka.

Přispět můžete také na sbírkové konto: 4200143282/6800 (Sberbank CZ)

případně osobně na Diecézní charitě České Budějovice, Kanovnická 18, 2. patro (ředitelství).

Děkujeme, za Vaši důvěru.

(Zdroj: Diecézní charita České Budějovice)