Rekviem za biskupa Antonína Lišku

08.10.2018 Miroslav Bína

Avízo: 16. 10. 2018, České Budějovice; Rekviem u příležitosti 15. výročí úmrtí biskupa Antonína Lišky (15. října 2003) odslouží 16. října v 17:00 v katedrále sv. Mikuláše světící biskup Pavel Posád.

J. E. ThDr. Antonín Liška, CSsR, 11. biskup českobudějovický

Českobudějovický biskup Mons. Antonín Liška (1991 – 2002) se narodil se 17. září 1924 v Bohumilicích. Studoval na redemptoristickém gymnáziu a vstoupil do této kongregace (sliby složil 15. srpna 1944) a studoval na jejím učilišti v Obořišti. Spolu s ostatními řeholníky byl od dubna 1950 internován v Králíkách a na podzim nasazen do pracovních jednotek (PTP). V této době byl v Praze pražským pomocným biskupem Kajetánem Matouškem dne 22. září 1951 tajně vysvěcen na kněze. Po návratu z vojenské služby působil v různých civilních zaměstnáních ve svém rodišti a jeho okolí. V duchovní správě mohl působit až od 15. května 1971, kdy se stal administrátorem v Poříčí n. Sázavou (pražská arcidiecéze).

Na bohoslovecké fakultě v Litoměřicích získal doktorát teologie. Podílel se na ekumenickém překladu Písma svatého, stal se oficiálem interdiecézního církevního soudu. 1. června 1987 byl jmenován kanovníkem metropolitní kapituly u sv. Víta. 19. května 1988 byl jmenován titulárním biskupem z Vergi a pomocným biskupem pražským, biskupské svěcení přijal z rukou kardinála Františka Tomáška 11. června 1988.

Biskupem českobudějovickým byl jmenován papežem Janem Pavlem II. 28. srpna 1991 a úřadu se ujal 9. listopadu 1991. Biskupské heslo Antonína Lišky bylo: Evangelizare pauperibus (Hlásat evangelium chudým). Zemřel 15. října 2003 v Českých Budějovicích, je pohřben na hřbitově u sv. Otýlie.