REINSTALACE RELIKVIÁŘE BL. KARLA I.

Detailní záběr relikviáře bl. Karla I.; foto: archiv Modlitební ligy císaře Karla za mír mezi národy

Dne 21. listopadu 2020, ve výroční den nástupu bl. císaře a krále Karla I. Rakouského na trůn, byla v tichosti reinstalována jeho relikvie v opraveném a znovuotevřeném poutním chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi. Ostatek blahoslaveného českého krále tak je nyní umístěn na hlavním oltáři Nanebevzetí Panny Marie, ve sluncovém relikviáři, zavěšeném pod císařskou korunou nad svatostánkem mezi dvěma anděli. Český král Karel tak je opět doma ve svém městě, v blízkosti uctívaného Palladia země české.

Relikviář je dílem předního výtvarníka a šperkaře Jiřího Urbana z Turnova. Byl zhotoven tradičním způsobem z ryzího stříbra, je pozlacený a na reversu ozdobený velkým českým granátem. Relikvii bl. Karla ve Staré Boleslavi doplní v průběhu jara 2021 také jeho nový portrét, který pro Modlitební ligu císaře Karla za mír mezi národy vytvořil akademický malíř Jiří Rychtalík (mimo jiné portrétista pražských arcibiskupů). Obraz bude do presbytáře chrámu umístěn a požehnán při mši sv., kterou bude celebrovat J. Ex. papežský nuncius Mons. Daniel Charles Balvo. Termín této mše bude včas oznámen. Modlitební liga císaře Karla za mír mezi národy děkuje za podporu a spolupráci staroboleslavské Kapitule sv. Kosmy Damiána.

Relikviář je umístěn na hlavním oltáři chrámu Nanebevzetí Panny Marie; Foto: archiv Modlitební ligy císaře Karla za mír mezi národy