Promovali absolventi teologické fakulty

05.10.2018 Miroslav Bína

5. 10. 2018, České Budějovice; Slavnostní promoce posluchačů, kteří v řádném zářijovém termínu splnili požadavky studia, se zúčastnil světící biskup Mons. Pavel Posád. V promluvě k absolventům zdůraznil význam pohledu na lidský život.

Snímek: Bedřich Jetelina

Také já se chci dnes připojit k vaší radosti a radovat se z vámi dosaženého cíle, který dnes pro vás jistě mnoho znamená, a současně se zamyslet nad lidským životem. Mnozí lidé svůj život ve skutečnosti nežijí. Nežijí, protože nevidí. Nevidí, protože se na svět, věci, svou rodinu a ostatní lidi dívají jen svýma očima. Aby člověk viděl stačí, aby se na každou událost, věc i člověka díval Božíma očima.

Vše, co Bůh dopouští, je pro váš růst a zdokonalení, a ve světě nejrůznějších hodnot je každý člověk jeho středem. Když člověk přijme za svůj zákon víru v lásku, jak píše apoštol Jan, vidí, že z každé zkoušky sklízí nové plody a že po každém boji následuje vítězství. Tak je tomu i v případě vašeho studia. Přísloví, že není růže bez trní, pak ztrácí smysl a vlna lásky jej mění v opak – není trní bez růže“, řekl absolventům otec biskup.