Probíhá Týden modliteb za mládež

08.04.2019 Miroslav Bína

7.-14. 4. 2019, ČR / českobudějovická diecéze; Letošní „Týden modliteb za mládež“, prožíváme ve znamení oslav XXXIV. Světového dne mládeže v Panamě, který se nyní slaví v jednotlivých diecézích.

Motto, které papež vybral pro letošní rok, zní: „Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova“ (Lk 1, 38).

K jednotlivým dnům jsou připravena krátká zamyšlení nad biblickým textem s otázkou nebo úkolem, jak Boží slovo uvádět do života.
Navržené přímluvy je možné použít v Týdnu modliteb za mládež při bohoslužbách, ale i v jiných dnech během osobní modlitby či modlitby v menších skupinách.

Modleme se společně za mladé lidi. Mladí, modlete se společně za sebe navzájem.

Stáhněte si aplikaci do mobilního telefonu.

 

Modlitba
Bože, Tys dal svatému apoštolu Janovi nahlédnout do tajemství svého věčného Slova: ukaž i nám bohatství své lásky, osvěť naši mysl a otevři naše srdce.
Ježíši, Ty jsi dal svatému apoštolu Janovi za matku Pannu Marii, která zaujímá výhradní místo v díle spásy, a to tím, že řekla: „Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova.“ Dej i nám dostatek odvahy ke službě tobě a lidem kolem nás.
Ježíši, ty jsi řekl: „Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás.“ Tímto přikázáním nás vedeš až k položení života za druhého, jak jsi to z lásky k nám učinil ty sám. Svou smrtí a zmrtvýchvstáním jsi nám získal věčné společenství s Bohem. Pane, dej, ať si uvědomujeme, že setrvávat v Boží lásce stačí ke všemu.

(Zdroj: Sekce pro mládež ČBK)

Pozvánka biskupa Pavla Posáda, delegáta ČBK pro mládež, k Týdnu modliteb za mládež.

Přiložené soubory