Proběhne 116. plenární zasedání ČBK

28.01.2019 Miroslav Bína

30. – 31. 1. 2019, Praha; Čeští a moravští biskupové i představitelé mužských a ženských řádů se sejdou v prostorách Arcibiskupství pražského. Debata zahrne ekonomiku organizací pod gescí katolické církve a souvislost s návrhem na zdanění tzv. církevních restitucí, činnost Charity ČR či oslavám 30. výročí kanonizace Anežky České a přípravu Národní pouti do Říma v listopadu 2019. 

Poprvé se plenárního zasedání účastní i apoštolský nuncius pro Českou republiku arcibiskup Charles D. Balvo.

Biskupy a představitele řeholí čeká studijní den na téma sexuálního zneužívání nezletilých, na kterém budou přednášet odborníci na tuto problematiku z oblasti trestního i kanonického práva, dětské psychologie či duchovního doprovázení. Cílem studijního dne je nastavit ta nejúčinnější opatření v rámci katolické církve, aby prostředí v církevních zařízeních a společenstvích bylo pro děti i nadále bezpečným místem.

S biskupy a zástupci řádů se mohou věřící setkat 30. ledna od 18.00 na koncelebrované mši svaté v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha ve Svatováclavské kapli. Předsedajícím bude arcibiskup pražský kardinál Dominik Duka, OP a kazatelem brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul.

(Zdroj: ČBK)