Předvánoční setkání u sv. Františka ve znamení vděčnosti

20.12.2018 Miroslav Bína

20. 12. 2018, Veselí nad Lužnicí; Společně s kněžími – obyvateli Domova sv. Františka dnes otec biskup Vlastimil Kročil celebroval mši svatou, které se zúčastnili i další uživatelé služeb zdejšího zařízení českobudějovické Diecézní charity. „Děkujeme Pánu Bohu za možnost využívat pro naše bližní kvalitní péči“, řekl otec biskup.

Snímky M. Bína / BCB

„Nezapomínejme na ty z nás, kteří zůstávají z různých důvodu osamoceni a obtížně hledají pomoc. Společenství, které zde máte možnost prožívat a navazovat vzájemné vztahy, je dar. V zázemí tohoto vašeho domova stojí také mnozí lidé, kteří se starají, abyste se zde cítili dobře a zato buďme vděčni“, připomněl práci kolektivu Domova sv. Františka otec biskup Vlastimil Kročil.

Společné předvánoční setkání pokračovalo v přátelské atmosféře slavnostním obědem se všemi obyvateli Domova sv. Františka.

 

Na cestě ke kvalitě služeb a lidských vztahů

V letošním roce ušlo zařízení velký kus cesty, kdy se, podle slov vedoucí domova Ivany Mrázové, snažilo provoz domova a samotné služby uvést do souladu s požadavky standardů kvality sociálních služeb i s předpisy požárními, bezpečnostními ad. „Současně se těmito požadavky nechceme nechat svázat, protože naše práce je hlavně o vztahu člověka k člověku, nás jako zaměstnanců k našim obyvatelům. Naši práci proto vnímáme jako službu“, řekla při setkání vedoucí domova Ivana Mrázová.

Kolektiv pracovníků Domova sv. Františka s prezidentem Diecézní charity Stanislavem Brožkou (vlevo) a biskupem Vlastimilem Kročilem (uprostřed).

Poděkovala také týmu spolupracovníků, kteří se podílejí na provozu domova a péči o jeho obyvatele. Díky za podporu patřilo také otci biskupovi, prezidentu Diecézní charity Stanislavu Brožkovi a dobrovolníkům domova. „Našim velkým přáním je, aby se vám zde u sv. Františka líbilo, byli jste spokojení a dobře se vám zde žilo. Přeji vám pokojné, požehnané Vánoce a hodně zdraví“, popřála přítomným vedoucí domova Ivana Mrázová.

(Autor článku: Miroslav Bína)