POZVÁNKA: od září NAZARETSKÁ ZASTAVENÍ po celý rok!

11.08.2021 Petr SAMEC

Škola křesťanského života a evangelizace Marie z Nazareta Vás zve na NAZARETSKÁ ZASTAVENÍ do kostela Svaté rodiny v Č. Budějovicích. Podívejte se na video pozvánku níže:

NAZARETSKÁ ZASTAVENÍ jsou určena zejména pro ty, kteří mají zájem se (ne)pravidelně scházet a vzdělávat ve víře, růst v modlitbě a sdílet společenství. Setkání se budou konat od 2. září 2021 do 30. června 2022 každý čtvrtek po běžném odpoledním programu v kostele vždy od 19:00.

Program v každém měsíci bude následující:

1. čtvrtek – Rozjímání nad nedělními mešními texty – Lectio divina (R. D. Tomas van Zavrel)
2. čtvrtek – Systematický výklad Katechismu katolické Církve (Mons. David Henzl)
3. čtvrtek – Modlitba 24/7: existenciální modlitba (Marie Němcová)
4. čtvrtek – Systematický výklad Katechismu katolické Církve (Mons. David Henzl)

(po každém setkání „se jde na jedno“!) 

Pokud bude v měsíci 5 čtvrtků, bude tento 5. čtvrtek na programu Agapé neboli společná večeře v některé z českobudějovických restaurací (na tuto večeři je nutné se předem přihlásit).

Přijďte po každé, nebo jen někdy!

Přihlášky a informace na pastorace@bcb.cz