Poutníci z diecéze ve Svaté zemi

04.03.2019 Miroslav Bína

21. – 28. 2. 2019; Svatá země; Poslední týden v únoru navštívila skupina poutníků z českobudějovické diecéze, spolu s otcem biskupem Pavlem Posádem, Svatou zemi. Přinášíme jejich čerstvé postřehy.

Poutníci zleva: Martin Pikeš, Otakar Pytelka, Jan Zasadil, Jana Zasadilová, biskup Pavel Posád, Josef Žid, Renata Andělová; snímky z archivu J. Zasadila

V Betlémě to začalo

Naše pouť začala mší svatou v Betlémě na Poli pastýřů, kterým zde bylo zvěstováno narození Spasitele. Vánoční liturgie byla umocněna návštěvou jeskyně v bazilice Narozeni Páně. Stejně silně na nás působily mše v Getsemanské zahradě a na Hoře blahoslavenství. V Káni Galilejské jsme si obnovili manželské sliby a u řeky Jordán jsme znovu obnovili svůj křest.

Společně Křížovou cestou

Spolu s Kristem jsme v Jeruzalémě prošli křížovou cestu zakončenou Kalvárií a Božím hrobem. Vzhledem k tomu, že toto území Jeruzaléma spravují Arabové, kteří se snaží poutníkům prodat suvenýry, je křížová cesta jedním velkým tržištěm. Od toho je třeba se oprostit. Kristus šel jistě na Golgotu také městem, které si žilo svým životem, lhostejné k jeho utrpení. Mše svatá několik metrů od Božího hrobu byla nezapomenutelným zážitkem.

V ulicích Betléma jsme objevili naši vlajku a zazpívali hymnu

Víme, co je důležité

Cesta po svatých místech nám dala zapomenout na každodenní malé starosti a uvědomit si, co je důležité pro naše spasení. Kromě silného duchovního vedení otce biskupa, protkaného jeho laskavým humorem, nám byly velkým požehnáním komentáře našeho slovenského průvodce otce Vladimíra Palkoviče, který v Jeruzalémě dva roky studoval historii a dokázal tak propojit historické údaje s událostmi Nového i Starého zákona s jejich významem pro naši víru.

Děkujeme Bohu i našemu duchovnímu doprovodu, že jsme mohli prohloubit svou víru a lásku k Boží Trojici.

 

 

Kde se shromáždí dva nebo tři v mém jménu

Pod Olivovou horou v Jeruzalémě

„Když jsme se setkali v Bratislavě na letišti, vzájemně jsme se většinou neznali. Bylo nám jasné, že nejsme turisté, ale poutníci, kteří se vydali po stopách Pána Ježíše Krista. Často jsme si připomínali, že Ježíš není jenom historická osobnost, ale že je uprostřed nás stále přítomen, jak to přislíbil: ,Kde se shromáždí dva nebo tři ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich“, řekl otec biskup Pavel Posád, který poutníky z Čech a Moravy na cestě Svatou zemí doprovázel.

Během osmi dní podle něj navštívili všechna důležitá místa v životě a působení Ježíše Krista a prvotní církve. Každodenně společně slavili Eucharistii, např. v Betlémě na Poli pastýřů, v Getsemanské zahradě, Na Hoře blahoslavenství nebo v bazilice Božího hrobu. Pro hluboce prožitou pouť významně přispělo i mimořádně příznivé počasí, které v tomto ročním čase může být chladné a deštivé.

Betlém, v chrámu Narození Páně

„Nám pršelo buď v noci, nebo při přesunu autobusem. Když jsme v příletové hale na letišti v Bratislavě zpívali hlasitě děkovný hymnus: ,Bože chválíme Tebe´ a loučili se, radost byla nepředstavitelná a nadšení bezbřehé. Prosíme teď jen, aby tato milost nezapadla v zapomnění, ale přinesla pro zúčastněné i jejich rodiny mnohé plody“, dodal otec biskup Pavel Posád.

(Autoři článku: Jana Zasadilová, Jan Zasadil, Miroslav Bína)