Pomocníci v pastoraci si vymění zkušenosti

14.10.2019 Miroslav Bína

23. 11. 2019, České Budějovice; Také letošní závěr listopadu bude patřit setkání akolytů, lektorů, varhaníků, kostelníků a dalších laiků v pastoraci. Formační setkání jim chce poděkovat, povzbudit je a motivovat k další aktivní službě.

Setkání pastoračních pomocníků 2017; snímky: Michal klečka / Člověk a víra

„Zveme také laiky, kterým bylo uděleno dovolení k podávání Eucharistie při mši svaté, návštěvách nemocných i všem těm, kteří jsou kněžím naší diecéze nápomocní jak při slavení liturgie při mši svaté, tak službě v domovech důchodců, nemocnicích, hospicích,“ říká biskup Pavel Posád k službám, které jsou mnohdy nedoceněné. Vítáni jsou podle něj i noví zájemci, kteří uvažují o zapojení se do některé ze služeb.

Letošní formační setkání se uskuteční, v sobotu 23. listopadu před Slavností Ježíše Krista Krále, od 9.30 ve farnosti svatého Vojtěcha v Českých Budějovicích (ulice Emy Destinové č. 1). Zahájeno bude mší svatou s předsedajícím biskupem Pavlem Posádem. Liturgii bude následovat diskuse ve skupinkách podle zaměření účastníků. Zájemci o setkání mohou svoji účast hlásit duchovním správcům farností do 15. listopadu 2019.

 

O liturgii je třeba pečovat

Neodmyslitelnou součástí života Církve, o níž je zapotřebí neustále pečovat, je liturgie. „Její důstojné prožívání se ovšem neobejde bez Vás – ochotných a obětavých spolupracovníků, kteří věnujete svůj čas a energii službě ve Vašich farnostech. Velmi si této skutečnosti vážím,“ vzkazuje pastoračním pomocníkům biskup Pavel Posád, který je k účasti oslovil také prostřednictvím kněží, správců farností. Pro každého kněze znamená významnou pomoc, když přijde do farnosti sloužit mši svatou a může se plně soustředit se na nadcházející Nejsvětější oběť, protože je vše ostatní připraveno. Ne všude je tomu tak, a proto si těchto služeb náležitě važme.

Společné setkání je příležitostí k vzájemnému poznání se, naslouchání, předání zkušeností, povzbuzení, získání nových informací a především povzbuzení. Vynaložený čas je pak jistě vkladem do další aktivní služby. „Těším se na Vás a vyprošuji hojnost Božího požehnání do Vaší služby,“ uzavírá otec biskup.

(Autor článku: Miroslav Bína)