POKLADY Z DIECÉZE

17.08.2020 Petr SAMEC

V neděli 16. srpna otevřeli starosta Města Borovany Ing. Petr Jenkner, hejtmanka jihočeského kraje Ivana Stráská a českobudějovický biskup Mons. Vlastimil Kročil v prvním patře borovanského kláštera novou expozici s názvem „Poklady z diecéze“.

Foto: Archiv Města Borovany

Výstava prostřednictvím výjimečných exponátů představuje návštěvníkům nejstarší gotické období borovanského kláštera a zároveň také období barokní, kdy klášter zažíval největší rozkvět a byla k němu přistavena rozlehlá prelatura. S výběrem exponátů z depozitářů českobudějovické diecéze a Národního památkového ústavu odborně pomáhali PhDr. Jiří Vácha, Ph.D. a PhDr. Roman Lavička, Ph.D. Expozice vznikala téměř rok a půl pod pečlivým dohledem architekta Jakuba Našince.

Většina uměleckých předmětů nebyla dosud nikdy veřejně vystavena a pro borovanskou expozici byla nově restaurována.

Otec biskup, děkan katedrály P. Zdeněk Mareš a monstrance z Mirovic; foto: Radek Šíma, KÚ JčK

„Exponáty jsme vybírali z nejcennější části sbírek Diecéze českobudějovické. Je zastoupeno nejen sochařství, ale i malířství, textil a stříbrnické práce. Různorodost výstavy ukazuje umění jako celek a návštěvník si může vychutnat spolupůsobení několika uměleckých projevů soustředěných pohromadě,“ řekl Jiří Vácha, vedoucí památkového oddělení Biskupství českobudějovického. „Podle mého názoru jsou nejcennějšími exponáty monstrance z Mirovic a ústřižek pláště s úlomky rakve Tycha de Brahe. Tento ústřižek se do našich sbírek dostal při otvírání hrobu roku 1901,“ dodává Jiří Vácha. Mirovická monstrance je masivním stříbrnickým dílem a je to umělecky nejcennější předmět ze sbírek českobudějovické diecéze. Je bohatě figurálně zdobená a pochází z 20. – 30. let 15. století. Většina středověkých monstrancí byla za napoleonských válek zabavena a roztavena pro válečné účely, proto jsou dnes velice vzácné. V borovanském klášteře si ale můžete prohlédnout hned čtyři exempláře. Zajímavé jsou i další exponáty, například slavný gotický obraz Madony z Kamenného Újezdu, sochy z farností Svatá Maří, Pošná a Černívsko u Blatné, kasule z Hluboké nad Vltavou nebo ukázky barokního textilu.

Madona s Ježíškem z Kamenného Újezdu (1440–1450, neznámý mistr, plátno, tempera na křídovém podkladu); foto: Petr Samec

Pro návštěvníky byl po celé odpoledne připraven bohatý doprovodný program laděný do doby Rudolfa II.: zazněla středověká hudba v podání „Bohemian Bards“, své umění předvedla skupina historického šermu „Bratři z růže“ a zatančil soubor středověkých tanců „Campanello“. Návštěvníci měli také možnost navštívit prostory kláštera, které běžně nejsou veřejnosti přístupné. Na kruchtě byly k nahlédnutí nově opravené barokní lavice, v oratoři bylo připravené středověké skriptorium. V borůvkové zahradě na odpoledne vyrostlo planetárium a v podzemních sklepích alchymistická dílna se samotným Tychem Brahem. Součástí programu byly i přednášky PhDr. Váchy a PhDr. Lavičky. Expozice „Poklady z diecéze“ bude trvalou součástí prohlídkové trasy borovanského kláštera.

text: Petr Samec s využitím tiskové zprávy Města Borovany