Pod proudem milosti

04.03.2019 Miroslav Bína

2. 3. 2019, České Budějovice; O víkendu proběhlo tradiční Oblastní setkání Katolické charismatické obnovy v sále kulturního domu Metropol. Společenství se účastnil diecézní biskup Vlastimil Kročil, který předsedal liturgii a světící biskup Pavel Posád.

„Začali jsme nádhernou spontánní modlitbou chval. Byla to vzácná chvíle, kdy jsme v síle Ducha svatého chválili Pána za všechno veliké, co stále tvoří uprostřed nás. Dotklo se mne téma Otcovo srdce a nové uvědomění si toho, že zjevením Otce je jeho Syn, Ježíš Kristus, který nám dokonale zjevuje Otce a jeho lásku. Vrcholem je Jeho smrt na kříži, kdy nás vykoupil a zachránil od hříchu a smrti. V okamžiku, kdy Ježíš volá: ,Dokonáno jest´, roztrhla se od shora dolů chrámová opona, která zahalovala velesvatyni. Tím se nám otevřela cesta do Boží blízkosti. Jsem přesvědčen, že jsme se všichni rozcházeli velmi posílení Boží přítomností. Také načasování těsně před začátkem postní doby bylo výborné“, podělil se o dojmy otec biskup Pavel Posád.

Hostem byl Pavol Strežo, ředitel Aktivcentra, zaměřeného na službu mladým rodinám a novou evangelizaci, je na Slovensku vyhledávaným přednášejícím k tématu Božího Otcovského srdce. Účasníci ho mohou znát také z charismatických konferencí v Brně nebo konferencí Otcova srdce, které v České republice aktuálně probíhají. Mezi diskutovaná témata patřila „roztržená opona“ jako určité znamení Boží Otcovské lásky nebo rozdíl v uvažování sirotka a syna.

„Jsme Boží děti, často ale bohužel žijeme pod jhem sirotčího ducha. I skrze toto setkání chceme napomoci k uzdravení, abychom znovu a více mohli přijmout identitu Božích dětí, abychom v ní rostli a sílili – s vědomím toho, že máme milujícího Otce“, řekl k události oblastní koordinátor Marek Novák.

Účastníci mohli využít svátost smíření, přímluvnou modlitbu a modlitbu chval, kterou vedli Palo Strežo a David Loula (prorocké hnutí Orlů). O hudební složku se postarali manželé Jana a Radek Palacký z organizace Mládež pro Krista. Jana je zároveň koordinátorkou iniciativy Otcovo srdce pro Českou republiku.

(Autor článku: Miroslav Bína)

Fotogalerie