Po vzoru předků k Panně Marii Svatohorské

22.05.2019 Miroslav Bína

30. 5. – 2. 6. 2019, Svatá hora; Na pěší duchovní pouť k Panně Marii Svatohorské se vydají poutníci nejen z českobudějovické a pražské diecéze. Na Svatou Horu ponesou prosby svých blízkých.

Poutníci se k Panně Marii Svatohorské vydají již třetí rok po sobě. Po cestě budou zpívat, modlit se, ponesou také kříž, sochu P. Marie a prapory. Každý den se budou moci zúčastnit mše svaté a využít možnost zpovědi nebo rozhovoru s knězem. Pouť bude nesena tématem letošní připomínky 50. výročí od smrti kardinála Josefa Berana. Účastníky bude provázet zvon na jeho památku. Zváni jsou poutníci ze všech diecézí.

„Letošní pěší pouť na Svatou Horu připravujeme ve velmi podobném duchu jako byla ta loňská. Naše poutní společenství je otevřené a rádi mezi sebe přivítáme také ty, kteří se zatím neosmělili. Každý si může předem promyslet účel, za jakým pouť půjde. Přidat se může i jen některý den nebo jen na pár kilometrů, či nás vyprovodit kolem vesnic“ vysvětluje administrátor farnosti Mladá Vožice otec Jaroslav Karas.

Putujte vlastním tempem

Začátek poutě je plánován na 30. května v 7.00 v kostele sv. Martina v Mladé Vožici. Průvod poutníků půjde hromadně a počítá také se vzájemnou pomocí. Přibližně po 6 km jsou plánovány přestávky. „Nikdo nemusí mít strach, že ho někde necháme. Duchovní program na cestě současně povznese a dá zapomenout na bolístky. Znavení poutníci se mohou svézt doprovodným autem. Je ale dobré se před poutí rozejít, začít co nejdříve každý den pár kilometrů, občas přidat. Naše cesty vedou hodně po loukách, po ránu jsou mokré, podle toho se obujte“, vysvětluje Jaroslav Karas.

Poutníci mohou využít ubytování

Během pouti bude pro její účastníky zajištěno také zázemí v podobě občerstvení a přepravy zavazadel. Kdo se zúčastní ve více dnech či celé pouti, může počítat s ubytováním. Občerstvení: snídaně a svačiny z darů farníků a poutníků poveze doprovodné auto. V poledne poutníci využijí nabídku restauračních zařízení, večeře pro ně připraví ve školních jídelnách. Nocleh bude pro účastníky, kteří si vezmou karimatku či spacák, zajištěn ve školních tělocvičnách v Sedlci, Krásné Hoře a Milíně a na faře v Sedlci. S převozem zavazadel pomohou mladovožičtí hasiči. Účastnický poplatek (100 korun, ubytování (50 korun za noc), autobusová doprava (150 korun) a platby za ubytování a občerstvení (podle přihlášené stravy) bude možné uhradit 30. května ráno před zahájením poutě v kostele v Mladé Vožici. Poslední informace naleznou poutníci na webových stránkách vožické farnosti.

Organizátoři také uvítají nápady i jakýkoli sponzorský dar. Stávajícím sponzorům vřele děkují. Současně jsou připraveni zodpovědět dotazy, nejasnosti a pochybnosti. „Již dvakrát jsme prožili na cestě spoustu radosti a veselí, vytvořila se nová přátelství. Věříme, že i letos to pro nás všechny bude velké povzbuzení do každodenního života. Těšíme se na vás všechny v procesí i na příznivce poutě na cestě!“, zve otec Karas, který očekává kolem 200 poutníků.

Kdo se nestihl přihlásit do konce dubna, může tak učinit přímo u organizátorů pouti: Kontakty: Hela Knotková (helaknotkova@seznam.cz, 777 016 089) a P. Jaroslav Karas (faravozice@seznam.cz, 604 214 741). Pro usnadnění organizace nahlaste jaké jídlo chcete objednat, zda pojedete autobusem zpět ze Svaté Hory do Mladé Vožice, popř. zda přespíte na faře před nebo po pouti.

(Autor článku: Miroslav Bína)