Patrona diecéze sv. Mikuláše uctíme v katedrále

27.11.2018 Miroslav Bína

6. 12. 2018, České Budějovice; Spolu s diecézním biskupem Vlastimilem Kročilem a kanovníky Katedrální kapituly uctíme sv. Mikuláše, patrona českobudějovické diecéze. Slavnostní liturgii bude otec biskup předsedat ve stejnojmenné katedrále.


  • 16:15 hod.    Modlitba nešpor se členy Katedrální kapituly

 

  • 17:00 hod.   Slavnostní mše svatá, které bude předsedat J. E. Mons. Vlastimil Kročil biskup českobudějovický

 

  • homilii pronese Prel. Václav Pícha, JC.D, kanovník Katedrální kapituly

Srdečně zveme věřící na slavnostní liturgii.

 

Svatý Mikuláš byl biskupem v Myře (na dnešním území Turecka) a zemřel kolem poloviny čtvrtého století. Jeho úcta se rychle rozšířila po celé východní oblasti a do 10. století i na západě. V roce 1082 byly jeho ostatky přeneseny do italského města Bari. Proslul štědrostí k potřebným, jako obránce víry před a zachránce nespravedlivě obviněných. Pro množství zázraků, které se udály na jeho přímluvu, je také někdy zván Mikuláš Divotvůrce Jde o jednoho z nejuctívanějších svatých v křesťanství. Jeho svátek připadá na 6. prosinec a oslava je spojena s rozdáváním dárků dětem (obvykle v předvečer 5. prosince). Byl inspirací pro vytvoření mýtické postavy Santa Clause. Svatý Mikuláš je uctíván jako patron námořníků, obchodníků, lukostřelců, dětí, lékárníků, právníků, studentů a vězňů.