Papež František udělil Monice Klimentové Řád sv. Řehoře Velikého

10.07.2024 Petr SAMEC

Za dlouholetou věrnou, obětavou a kreativní službu církvi jmenoval papež František do hodnosti dámy Papežského rytířského řádu sv. Řehoře Velikého paní Moniku Klimentovou, vedoucí Tiskového střediska České biskupské konference. Významné ocenění předal Monice Klimentové arcibiskup Jude Thaddeus Okolo, apoštolský nuncius v ČR, v neděli 7. července ve Strání při slavnostní bohoslužbě koncelebrované českými a moravskými biskupy.

 

„Církev je bytostně spjata s komunikací, protože Bůh sám sebe komunikuje ve Svém Synu, vtěleném Slovu, evangelium znamená radostnou zvěst a víra se předává zvěstováním a slyšením zvěstovaného. Komunikace je také služba pravdě. Ocenění Moniky Klimentové je poděkováním ženě, která je od roku 2008 činná při komunikaci církve dovnitř i navenek,“ uvedl při ocenění P. Roman Czudek, nový generální sekretář ČBK.

CSILic. Monika Klimentová
Zlínská rodačka je absolventkou fakulty sociálních institucionálních komunikací Papežské univerzity Svatého Kříže v Římě. V letech 2008–2010 pracovala jako tisková mluvčí Arcibiskupství olomouckého, byla zodpovědná za mediální pokrytí návštěvy papeže Benedikta XVI. v České republice v roce 2009. V roce 2010 nastoupila do Tiskového střediska České biskupské konference, kde pracovala do roku 2012. Na Českou biskupskou konferenci se vrátila v roce 2018 a dodnes zde pracuje na pozici vedoucí Tiskového střediska. Kromě své práce se věnuje i dalším aktivitám odborného i charitativního charakteru. Na podzim roku 2023 se stala členkou světového mediálního týmu prvního plenárního zasedání Biskupské synody o synodalitě. Monika Klimentová je pátou ženou z ČR, která toto významné papežské ocenění získala.

Řád sv. Řehoře Velikého
Řád sv. Řehoře Velikého (Ordine di San Gregorio Magno) založil v roce 1831 papež Řehoř XVI. na památku papeže sv. Řehoře I. Velikého jako všeobecný záslužný řád. Je udělován osobám, které se zasloužily o dobro společnosti, církve a Svatého stolce. Od roku 1994 mohou řád obdržet také ženy. Rytíři řádu mají různá privilegia, z nichž je zajímavé historické právo „vjet v sedle“ do chrámu sv. Petra. Rytířům i dámám je mj. vyhrazeno čestné místo při papežských ceremoniích. Při vstupu do Vatikánu je Švýcarská garda povinna vzdávat jim čest. Odznakem řádu je osmihrotý červeně smaltovaný šípový kříž. V modrém okrouhlém středu je zlaté poprsí svatého papeže lemované nápisem „S. Gregorius Magnus“. Na zadní straně je vyznačeno řádové heslo „Pro Deo et Principe“ (Pro Boha a Vladaře) a v opisu „Gregorius XVI. P. M. Anno I.“ (Řehoř XVI. v 1. roce pontifikátu).