Panna Marie se odevzdala do služeb díla spásy

22.11.2019 Miroslav Bína

21. 11. 2019, České Budějovice; Církev oslavila památku Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě – její uvedení do chrámu a zasvěcení Bohu. Diecézní biskup Vlastimil Kročil celebroval poutní slavnost v českobudějovickém kostele Obětování Panny Marie.

Snímky: Mirka Dolanská / Člověk a víra

„Bůh koná ve skrytosti. Vybral si Pannu Marii a zasvětil ji do posvátného úkolu – stát se matkou Božího Syna. Přesto i ona prošla školou Ježíše Krista, kdy ji přenesl z lidské jistoty, do stavu, kdy byla schopna poznat Krista jako Božího Syna,“ řekl otec biskup Vlastimil Kročil. Ani ona to se svými současníky neměla jednoduché. Evangelium připomíná situaci, kdy Panna Marie hledá po návratu z chrámu Ježíše a vyjadřuje tak lidskou starost a sílu biologické matky. „Také Ježíš poslouchal své rodiče a respektoval přirozený zákon, přestože je upozorňoval na své poslání.“

Fotogalerie

Toto biologické pouto však podle otce biskupa Ježíš odděluje a odkazuje na duchovní podobu příbuzenského vztahu – jeho matka, bratři a sestry jsou ti, kdo plní Boží vůli! Také Panna Marie se v tomto okamžiku stává učednicí Krista. „Panna Marie tak není velká tím, že byla biologickou matkou Ježíše, ale že plnila vůli Boží. Jistotu tělesné blízkosti, vyměnila za duchovní vztah s Kristem, který si musela vytvořit a připravit se na události Golgoty. V tomto okamžiku Kristus předává do péče Marie svatého Jana, který se stává jejím duchovním synem. V tom je velikost Krista, když se zde vrací k lidství a přirozenému světu a zákonu.“

Církev nám předkládá tyto momenty z jejich života a v následování Krista je pro nás Panna Marie velkým příkladem. „Děkujme dnes i naší Panně Marii českobudějovické, která chrání město. Ať chrání i naše rodiny a náš duchovní život, který je vystaven vlivům, s nimiž se učíme vypořádat,“  vyjádřil prosbu otec biskup.

Jak nám připomíná Misál, památka má svůj původ na Východě. Původně to byla připomínka výročí posvěcení mariánské baziliky v Jeruzalémě, postavené v roce 543 poblíž Jeruzalémského chrámu. Bazilika byla sice v dalších stoletích zbořena, ale křesťané na Východě slavili tento den dále. Spolu s nimi si dnes připomínáme osobní zasvěcení Panny Marie, jímž se zcela odevzdala Bohu do služeb díla spásy a stala se tak vzorem Bohu zasvěceného života. Zároveň ji uctíváme jako živý Boží chrám, jímž byla od okamžiku svého Početí.

(Autor článku: Miroslav Bína)