Poslední rozloučení s P. Marcinem Dawidem Żelaznym

03.01.2019 Miroslav Bína

S lítostí oznamujeme, že 28. prosince 2018 náhle zemřel P. Marcin Dawid Żelazny, administrátor v Trhových Svinech. Prosíme o modlitbu za zemřelého. R.I.P.

R. D. Mgr. Marcin Dawid ŻELAZNY zemřel ve věku 41 let.

Jako kněz katovické arcidiecéze působil v českobudějovické diecézi od roku 2005 ve farnostech děkanství u kostela sv. Mikuláše v Českých Budějovicích, Kostelec, Hosín, Trhové Sviny, Benešov nad Černou, Olešnice a Žumberk u Trhových Svinů.

S naším drahým zesnulým se rozloučíme ve čtvrtek 10. ledna 2019 při zádušní mši sv. v 14.00 hodin ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Trhových Svinech. Poté bude převezen do Polska, kde budou v sobotu 12. ledna 2019 ve farnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Mysłowicach v 8.30 a 10.30 hodin slouženy mše sv., po kterých bude uložen do rodinného hrobu na místním hřbitově.

Prosíme o vzpomínku při mši svaté a modlitbu za něho.

Biskupství českobudějovické
Kněží a jáhni českobudějovické diecéze
Farníci z Trhových Svinů a okolních farností
Pozůstalá rodina

Přiložené soubory