Oznámení o úmrtí

14.08.2019 Miroslav Bína

S lítostí oznamujeme, že 12. srpna 2019 zemřel ve věku 88 let R. D. pan Adolf KUBEŠ, čestný kanovník Katedrální kapituly u sv. Mikuláše. Prosíme o modlitbu za zemřelého. R.I.P.

Zemřel posilněn svatými svátostmi 12. srpna 2019 ve věku 88 let.

Od kněžského svěcení 24. 6. 1972 působil nejprve jako kaplan v Prachaticích, od roku 1973 jako archivář a později jako kancléř Biskupství českobudějovického. V roce 1990 byl jmenován děkanem ve Velešíně a okolních farnostech. Na zasloužený odpočinek odešel do kněžského domova v roce 2008.

S naším drahým zesnulým se rozloučíme ve středu 21. srpna 2019 v 10 hodin, při zádušní mši svaté v kostele svatých Cyrila a Metoděje v Českých Budějovicích – Suchém Vrbném. Poté bude uložen do rodinného hrobu na hřbitově v Mladém, aby tam očekával slavné vzkříšení.

Prosíme o vzpomínku při mši svaté a modlitbu za něho.

Biskupství českobudějovické

Kněží a jáhni českobudějovické diecéze

Příbuzní a přátelé

Přiložené soubory