Oznámení o úmrtí

24.01.2019 Miroslav Bína

S lítostí oznamujeme, že 23. ledna 2019 zemřel P. Dominik Josef Doubrava, O.Praem. Prosíme o modlitbu za zemřelého. R.I.P.

Zemřel ve věku 73 let v 50. roce svého řeholního a 47. roce kněžského života.

Narodil se 7. prosince 1945 v Brodu u Nechvalic. Po maturitě a absolvování vojenské služby vystudoval v letech 1967-72 Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Litoměřicích. Během studií vstoupil tajně do premonstrátského řádu a před jáhenským svěcením složil v Praze na Strahově slavné sliby. Na kněze byl vysvěcen 24. června 1972 v Praze. Působil pak jako kaplan v Dambořicích (1972), v Břeclavi (1973–75) a v Jihlavě (1975–76). V letech 1976-90 spravoval farnost v Rožné nad Pernštejnem a následně v Brně-Židenicích (1990–91). Od roku 1991 se na deset let ujal správy jihlavské farnosti u sv. Jakuba a v letech 2001–2009 stál v čele farnosti a poutního místa na Svatém Kopečku u Olomouce.

Svou aktivní službu zakončil péčí o farnost Lhenice (2009–15). Chodíval rád meditovat do lesa, miloval filozofii a vydával brožované mozaiky moudrosti a zkušenosti. Poslední roky života zápasil se zdravotními obtížemi a strávil je v kněžských domovech v Českých Budějovicích-Suchém Vrbném a ve Veselí nad Lužnicí.

Se zesnulým se rozloučíme při mši svaté ve čtvrtek 31. ledna 2019 ve 12 hodin v kostele sv. Mikuláše v Nechvalicích u Sedlčan. Následně jeho tělo uložíme na hřbitově v Chyškách, kde bude očekávat vzkříšení.

Prosíme o vzpomínku při mši svaté a o modlitbu.
Zarmoucená rodina a spolubratři ze Strahova

Přiložené soubory