Oznámení o úmrtí

18.01.2019 Miroslav Bína

S lítostí oznamujeme, že 15. ledna 2019 zemřel P. Pius Josef Peterka, OPraem. Prosíme o modlitbu za zemřelého. R.I.P.

Zemřel v 91. roce svého života a 65. roce svého kněžství v Domově sv. Františka ve Veselí nad Lužnicí.

Narodil se 4. března 1928 v Sepekově. Gymnázium studoval v Mariánských Lázních a bydlel v řádovém juvenátu. Do premonstrátského řádu v Teplé vstoupil v roce 1951. Po studiích na bohoslovecké fakultě byl 29. 6. 1954 vysvěcen na kněze. Nejprve působil jako kaplan v Kostelci nad Černými Lesy a po absolvování vojenské základní služby byl od roku 1956 administrátorem v Tuchlovicích, odkud dojížděl do Lán a do Stochova. V roce 1959 byl přestěhován do Nového Strašecí na Rakovnicku, spravoval k tomu farnost Řevničov. Od roku 1990 byl administrátorem v Dobřanech a v Chotěšově. V letech 1995-96 působil v Mariánských Lázních, ve Velké Hleďsebi a v Lázních Kynžvart. Od roku 1996 byl v tepelském klášteře a dojížděl do Úterý. Po odchodu do důchodu v roce 2008 žil v kněžském domově v Českých Budějovicích – Suchém Vrbném, později v Domově sv. Františka ve Veselí nad Lužnicí. I v této době vypomáhal v kněžské službě, kde toho bylo třeba.

Za dar jeho života poděkujeme a se zemřelým se rozloučíme při mši svaté v opatském chrámu Zvěstování Páně v Teplé ve středu dne 23. ledna 2019 ve 14 hodin.
Poté jeho tělesnou schránku uložíme na klášterním hřbitově, kde bude očekávat den Vzkříšení.

Kanonie premonstrátů Teplá

spolubratři kněží

zarmoucená rodina

Přiložené soubory