Charita nabízí služby pod novou střechou

13.06.2018 Miroslav Bína

12. 6. 2018, České Budějovice; Sociální služby v jednom místě začíná nabízet Diecézní charita České Budějovice. Nové pracoviště včera požehnal diecézní biskup Vlastimil Kročil.

Snímek Martina Baráková / DCH

Diecézní charita (DCH) se přestěhovala do větších a světlejších prostor v Kanovnické ulici 18, do kterých investovalo Biskupství českobudějovické jako zřizovatel charity. Klientům to přinese větší komfort, klid a pocit bezpečí i důvěry.

Na nové adrese lze využít pomoci intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím a poradny pro cizince a migranty. Současně jsou zde koordinovány projekty adopce na dálku, humanitární a rozvojová spolupráce, komunitní práce. V plánu je také přesunutí poradny Eva z Riegrovy ulice. Velkorysejší prostor současně umožní propojení jednotlivých služeb, které na sebe navazují, a uživatel tak bude moci využít pomoc na jednom místě.

Oblast charity a služby potřebným patří mezi zásadní priority, které si otec biskup Vlastimil Kročil stanovil při nástupu do úřadu. K uskutečnění této služby je však podle něj zapotřebí samotných pracovníků a také dárců, ochotných se na takové pomoci podílet. „V Církvi tato náročná služba vznikala postupně až do současnosti a v Evropě se tak podařilo vybudovat společnost, ve které je možné tuto péči poskytovat a financovat. Chci proto poděkovat i zástupcům Jihočeského kraje a města České Budějovice za spolupráci s Diecézní charitou a její podporu,“ řekl otec biskup a připomněl, že lidé, kteří pomáhají potřebným a hendikepovaným vědí, že tato služba se nedá dokonalým způsobem ohodnotit. „Ve službě druhému nacházíme lidství a lásku. Slovo Boží nám zde dává odpověď na otázku, proč konáme tuto službu. Všechno, co jsme vykonali pro druhého člověka, si uchováváme ve svém srdci. Moje poděkování proto patří také všem, kteří v této náročné oblasti našli své poslání. Život Církve hledá a nachází sílu u Boha, který inspiruje život člověka, dává mu důstojnost a odpověď na otázku, proč má službu pro bližního konat,“ dodal biskup Vlastimil Kročil.

Malý dům s velkými příběhy

Zahájení provozu se zúčastnili zástupci krajského úřadu, magistrátu a rady města, zaměstnanci a příznivci DCH; snímek M. Bína

Věta uvedená na pozvánce k této příležitosti vystihuje, podle prezidenta DCH Stanislava Brožky, dvojí složku tohoto nového centra služeb: „Na jedné straně je to materiální zázemí, podpora a pomoc. Zároveň je tento dům tvořen velkými příběhy lidí, kteří zde pracují a kteří zde hledají pomoc. Kéž se nám, s Boží pomocí, daří veškeré zdejší konání dělat s Církví a pro Církev. Kéž také příběhy lidí, kteří nás žádají o pomoc, a jimž se snažíme pomáhat, kéž tak konáme s Božím požehnáním a v Jeho síle“, řekl Stanislav Brožka při slavnostním otevření provozu.

Ředitel DC Jiří Kohout poděkoval diecéznímu biskupovi za to, že inicioval zakoupení této nemovitosti. „Od samého počátku, kdy jsem nastoupil na pozici ředitele, mu leželo na srdci, abychom měli lepší a prostornější sídlo i kanceláře, ve kterých se nám bude dobře pracovat, abychom měli místo, kde můžeme vítat hosty, dárce a sponzory a kde se můžeme scházet také v rámci porad nejen ředitelů jednotlivých charit. Všechny tyto potřeby otec biskup vnímal mnohem více než já“, přiznal Jiří Kohout. „Cítil jsem jeho otcovskou starost o zázemí naší práce a služeb, které nám pomůže odpíchnout se dále. Pro mne osobně toto bylo velkým povzbuzením. Chtěl bych mu proto poděkovat, že tu dnes můžeme být a můžeme zde pracovat“, dodal. Přestěhování do nového sídla je podle něj novým impulzem, symbolickým novým začátkem a nadechnutím, za který jsou pracovníci jednotlivých služeb rádi. Jiří Kohout věří, že tato změna také sklidí své ovoce viditelné v podobě práce DCH.

Strategický partner města

Administrativní zázemí; snímek Martina Baráková / DCH

Zahájení provozu v nové centrále DCH si nenechali ujít také zástupci krajského úřadu, Magistrátu města Českých Budějovic a členové rady města, pro které v oblasti sociálních služeb patří DCH ke strategickým partnerům. „Sama poskytuje sociální služby na území města a zároveň je zřizovatelem největšího poskytovatele sociálních služeb na jeho území – Městské charity České Budějovice. S oběma organizacemi město velmi úzce spolupracuje, pravidelně je finančně podporuje v rámci svých dotačních programů“, uvedla Šárka Kovárnová, koordinátorka neziskových organizací a procesu plánování sociálních služeb českobudějovického magistrátu.

DCH navíc v krajské metropoli provozuje největší dobrovolnické centrum a v tom podle Kovárnové vidí město velký potenciál. „Nejen do budoucna, ale už nyní má dobrovolnictví nezastupitelnou roli v sociální oblasti a je žádoucí ho stále rozvíjet“, uvedla. Nové prostory DCH a myšlenka sestěhování služeb je podle ní výhodná pro všechny zapojené strany – samotné pracovníky charity i uživatele, kteří jejich služby využívají. Pod jednou střechou tak mohou najít komplexní pomoc.

Budova DCH; Snímek Martina Baráková / DCH

Kromě již fungující pomoci intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím a poradny pro cizince a migranty, by po plánovaném přemístění Poradny Eva – ambulantního sociálního poradenství a terénní služby v jednom, měla DCH v Kanovnické ulici nabízet komplex čtyř služeb. Do nového objektu sociálních služeb DCH v Kanovnické ulici investovalo Biskupství českobudějovické částku přesahující 29,5 milionů korun.

DCH České Budějovice je nestátní nezisková organizace zřizovaná Biskupstvím českobudějovickým. Poskytuje sociální služby a organizuje mnoho dalších humanitárních projektů. Je regionálním ředitelstvím charit v jižních Čechách, jejichž aktivity koordinuje, metodicky vede a zaštiťuje.

(Autor článku Miroslav Bína)

Fotogalerie

Fotogalerie DCH