Oslavíme Den Bible

08.11.2018 Miroslav Bína

18. 11. 2018, ČR; Na základě rozhodnutí České biskupské konference se Den Bible slaví ve všech farnostech českých i moravských diecézí. 

Ilustrační obrázek: CKBD

Vážení přátelé,

v období, kdy se tříbí mnoho věcí v církvi i ve společnosti, si uvědomujeme naléhavost výzvy obnovit v biblickém duchu všechny aktivity církve. K takto široce pojaté obnově směřuje činnost Biblického díla.

Nedávno se v Římě sešli biskupové z celého světa, aby takřka celý měsíc rokovali na téma „Mladí lidé, víra a rozlišování povolání“. Jsem přesvědčen, že i z této biskupské synody vzejde dokument, v němž bude Svatý otec povzbuzovat k četbě Písma svátého nejen mládež, ale všechny věřící křesťany. Biblické dílo je připraveno reagovat na aktuální požadavky v oblasti biblického apoštolátu.

Bez Vaší velkorysé podpory bychom však nedokázali nic. Chci tedy touto cestou poděkovat za vaše modlitby i finanční podporu pro příští rok.

Na internetových stránkách Biblického díla najdete mnoho námětů k praktickému uskutečňování požadavku, aby veškerá činnost církve byla prostoupena duchem Písma svátého.

S vděčností za Vaši podporu Vám žehnám

Dominik kardinál Duka
předseda správního výboru CKBD

Sbírka na podporu biblického apoštolátu

České katolické biblické dílo je pastorační instituce založená v roce 1993 Českou biskupskou konferencí a jejím úkolem je především pomáhat lidem lépe porozumět Písmu svatému. Kromě jiného pořádá úvody do práce s Biblí ve farnostech, biblické duchovní obnovy a biblické kurzy pro všechny věkové kategorie, a to ve všech českých i moravských diecézích.

Posláním České biblické společnosti je vydávat Český ekumenický překlad Bible (ČEP) v různých formátech a provedeních. Dále vydává křesťanskou literaturu pro dospělé a děti, poskytuje vydavatelskou službu církvím a získává prostředky na podporu šíření Bible. Jednou z posledních novinek vydanou ke 100. výročí založení Československa je Česko-slovenská Bible.

Aby bylo možné reagovat na aktuální požadavky v biblického apoštolátu, je potřeba pomoci věřících. Proto se v kostelech se na Den Bible koná sbírka na podporu biblického apoštolátu. Podle rozhodnutí České biskupské konference náleží 25 % výnosu této sbírky Českému katolickému biblickému dílu a 75 % České biblické společnosti.

(Zdroj: ČKB, CKBD)

Biblické hry

Náměty na jednoduché biblické hry pro hraní v rodině, ve skupinách dětí, mládeže, dospělých:

Přiložené soubory