Olga Medlínová měla sen. Teď má Cenu Charity

06.11.2019 Miroslav Bína

31. 10. 2019, Praha; Sedm žen a čtyři muži obdrželi v pražském Obecním domě Cenu Charity ČR za jejich nelehkou a obětavou práci. Uznání získala také Olga Medlínová, ředitelka Oblastní charity Strakonice. I díky jejímu 20letému působení v Charitě na Strakonicku funguje 7 sociálních služeb, které pomáhají především seniorům.

Olga Medlínová a ředitel Charity ČR Lukáše Curylo; snímek: L. Kotek

Působení Olgy Medlínové v Charitě je úzce spojeno s její sestrou MUDr. Jiřinou Oberpfalzerovou, tehdejší místostarostkou Strakonic MUDr. Jelenou Hálovou a psycholožkou Martou Zubalovou. „Moje sestra Jiřina byla v devadesátých letech díky své jazykové vybavenosti vyslána městem Strakonice do partnerského města IJsselstein v Holandsku. Zaujalo ji tam místní pojetí péče o seniory a chtěla udělat něco pro to, aby se zlepšila péče o seniory také na Strakonicku,“ vzpomíná Olga Medlínová. Všechny zmíněné ženy se pro věc nadchly a začaly hledat cestu k uskutečnění holandského modelu péče o seniory v jihočeských podmínkách. Olga Medlínová se rozloučila s prací redaktorky v novinách a společně s výše jmenovanými založily v březnu 1999 Oblastní charitu Strakonice.
Jelena Hálová, tehdejší místostarostka pro sociální věci, věděla, že v městském domově pro seniory ve Štěkni není péče o seniory taková, jaká by měla a mohla být. Olze Medlínové nabídla, aby zde zkusila se seniory pracovat a aktivizovat je. „Když jsem tam poprvé přišla, senioři nekomunikovali, dívali se do stropu. Vůbec se s nimi nijak nepracovalo, byla to prakticky čekárna na smrt. Začali jsme se jim věnovat nejprve individuálně, později probíhaly skupinové aktivity, úspěch měly moje zpívánky,“ líčí Olga Medlínová.

Ještě v roce 1999 do Štěkně dorazila delegace z Holandska…
„Zrovna jsem předváděla zpívánky s klienty. Tehdy mě u toho vyfotili. Holanďanům jsem řekla, že tento domov se mi nelíbí a mým snem je jednou vybudovat domov pro seniory, kde seniorům klidně zařídím klouzačku, pokud to budou chtít, a prvním obyvatelem bude pes. Když jsme pak v roce 2004 zahajovali provoz Domova klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích, dostala jsem tuto fotku ze Štěkne zarámovanou i s nápisem ‚Mám sen‘.
To je pro mě obrovským zadostiučiněním,“ říká Olga Medlínová, která ještě v roce 1999 napsala „charitní desatero“, tak, jak to tehdy cítila. Toto desatero, které z velké části odpovídá aktuálním Standardům kvality sociálních služeb (z roku 2007), je dodnes součástí etického kodexu strakonické Charity.

Domov klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích; snímek: Martina Baráková

V lednu 2000 se Olga Medlínová stala ředitelkou Oblastní charity Strakonice, která začínala před 20 lety s 10 tisíci Kč od faráře z Radomyšle a dvěma dobrovolníky. Dnes má kolem 60 zaměstnanců v 7 střediscích s ročním rozpočtem cca 25 milionů Kč. Nynější ředitelka Medlínová si v Charitě osobně vyzkoušela řadu profesí – projektovou manažerku, osobní asistentku i aktivizační pracovnici. Strakonickou Charitu považuje za své dítě, a stejně tak je pyšná na Domov klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích, inspirovaný holandským modelem péče o seniory, domov rodinného typu, plný lásky a pochopení, který se jí před 15 lety podařilo vybudovat přestavbou nevyužívané školní budovy. Za tento počin obdržela v roce 2006 od VDV – Nadace Olgy Havlové poděkování za vynikající realizaci projektu. I přes svoji vytíženost je ředitelka Medlínová ve stálém kontaktu s klienty – věnuje se jejich aktivizaci a stále pro ně pořádá oblíbené Zpívánky s paní ředitelkou, kdy jsou senioři šťastní a smějí se. Svůj profesní život v Charitě zasvětila péči o seniory, což je vidět i na službách strakonické Charity, jejichž propracovanost a propojenost poskytuje zejména seniorům to, co v dané chvíli potřebují s ohledem na jejich věk, sociální situaci a individuální potřeby. Spokojenost je fakticky vidět na obyvatelích Domova klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích, kde Vás hned u vchodu vítají kočky Fanynka a Betynka nebo králík Tedy.

(Autor článku: Martina Baráková)