Ohlédnutí za setkáním akolytů, lektorů, kostelníků a varhaníků z naší diecéze

15.11.2022 Petr SAMEC

Sobotní půlden 12. listopadu 2022 patřil laickým služebníkům českobudějovické diecéze. Otcové biskupové spolu s generálním vikářem pozvali akolyty, lektory, kostelníky a varhaníky, aby jim poděkovali za jejich službu, sloužili za ně mši svatou a umožnili jim vzájemné setkání a obohacení, aby s novými silami pokračovali v náročném díle na vinici Páně a aby se sláva Boží šířila do všech končin země. Po mši svaté v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích pokračoval program v budově biskupství sdílením ve skupinách a následoval výtečný oběd. Fotografie z události najdete ZDE.

Foto: Stanislava Vitoňová / Člověk a víra

„Jedině služba Bohu a lidem skutečně naplní naše srdce,“ řekl otec biskup Vlastimil na začátku mše svaté. „A tato služba je spojena s obětí,“ zaznělo v kázání generálního vikáře. „Odměnu nečekáme zde na zemi,“ pokračoval Mons. David Henzl. Mluvil o tom, že nám Bůh dává vzácnou příležitost, abychom se účastnili hlásání pravdy. Máme milost hlásat ji milosrdnými skutky, aby mohl Pán Ježíš přijít k těm, kteří Ho třeba ještě nepoznali – a nikdo z nás nemůže říct, že Boha poznal dokonale. Je to jedna veliká liturgie – připojujeme se k oběti Krista ve mši svaté. Varhaníci otevírají hudbou srdce lidí, aby mohli přijmout Boží slovo. Kostelníci jsou často neviditelní, ale právě tehdy všechno funguje. Když lektoři čtou Boží slovo přitažlivě a s porozuměním, proniká do hloubi lidských duší. A akolyté konají svou službu s tím, že je tady Bůh, který vychází vstříc člověku – to všechno je účast na milosti, kterou Bůh dává svým služebníkům a skrze ně ji rozlévá do celého světa. Když námi Jeho milost prochází, vždycky na nás něco ulpí. A to je Boží odměna, Boží dar.

Děkujeme svým pastýřům za uskutečněné setkání, za jejich péči a lásku, s jakou se nám věnovali. Je to pro nás velikou pomocí a posilou.

Text: Stanislava Vitoňová