ODEŠEL MONS. VÁCLAV KULHÁNEK

08.02.2021 Petr SAMEC
Foto: Radek Gális

Mše svatá na poděkování za 90 let Mons. V. Kulhánka 15. února 2020; Foto: Radek Gális

V sobotu 6. února 2021 zemřel ve věku nedožitých 91 let Mons. Václav Kulhánek, kaplan Jeho Svatosti, dlouholetý diecézní archivář, kancléř a emeritní kanovník Katedrální kapituly u sv. Mikuláše. Kněžskou službu vykonával v Českých Budějovicích od roku 1973 téměř do posledních chvil života – tedy neuvěřitelných 47 let.

„Otec Václav byl po několik desetiletí vzorem kněžství a jeho služba pro diecézi a biskupství byla úctyhodná. Celým svým životem nám všem neokázale ukazoval, jak si váží kněžství a jak toto své poslání miluje. Bůh mu dal několik důležitých darů: jasnou mysl, zřetelný a jasný úsudek a hlubokou víru. Pater Václav se o tyto dary vždy dělil s ostatními a ukazoval nám, jak bychom měli s Božími dary zacházet,“ řekl Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický.

Poslední rozloučení se uskuteční v pondělí 15. února 2021 v 10:00 hodin v českobudějovické katedrále. Z důvodu pandemických opatření Covid-19 proběhnou pohřební obřady za dodržení platných hygienických předpisů. Poté budou jeho ostatky uloženy do kněžského hrobu na hřbitově sv. Otýlie v Českých Budějovicích.

Mons. Václav Kulhánek – stručný životopis

Narodil se 14. února 1930 v Drahově na Táborsku. Pro kněžskou službu se rozhodl již ve 14 letech. Byl sice pevně rozhodnut, ale vysvěcen byl vinou komunistického režimu až ve věku 43 let. Po obecné škole měl nastoupit na českobudějovické Jirsíkovo gymnázium, ale kvůli zavření škol za protektorátu byl nasazen do práce: těžil rašelinu na veselských blatech, pomáhal při opravě jezu na Nežárce a pracoval v rafinerii lihu ve Veselí nad Lužnicí. Proto maturoval až v roce 1949. Hned po maturitě začal studovat biskupský seminář v Českých Budějovicích. Již roce 1950 byl ale seminář zrušen a V. Kulhánek byl poslán do Pomocného technického praporu (PTP) v Komárně. Při tvrdé fyzické práci strávil na vojně 40 měsíců – stavěl mimo jiné tankodrom v Podbořanech nebo letiště v Hájnikách na Slovensku.

Po vojně pracoval 19 let jako dělník v továrně Prefa ve Veselí nad Lužnicí. V závěru této etapy se staral o své nemocné rodiče. V roce 1968 začal dálkově studovat bohosloveckou fakultu a na kněze byl vysvěcen v roce 1973. Od té doby sloužil v Českých Budějovicích, nejprve jako kaplan v katedrále sv. Mikuláše. Od roku 1977 byl jmenován archivářem na Biskupství českobudějovickém a v roce 1997 navíc kancléřem biskupství. Byl dlouholetým soudcem Interdiecézního církevního soudu a pak Metropolitního církevního soudu Arcidiecéze pražské. Od roku 2000 byl kanovníkem Katedrální kapituly u sv. Mikuláše v Českých Budějovicích a v roce 2010 mu byl udělen titul kaplan Jeho Svatosti. V posledních letech sloužil v kostele Božského Srdce Páně. Před Vánoci 2020 se jeho zdravotní stav zhoršil a po několika týdnech v nemocnici strávil své poslední dny v Domově sv. Františka ve Veselí nad Lužnicí.