Nalezeny ostatky zpovědníka Přemysla Otakara II.?

30. 1. 2019, České Budějovice; Archeologové objevili v klášteře na českobudějovickém Piaristickém náměstí dřevěnou schránu, v níž jsou podle dochovaných zpráv uloženy ostatky Jindřicha Libraria OP (Ordo Praedicatorum, Řád bratří kazatelů). Byl prvním převorem tohoto kláštera dominikánů a zemřel v roce 1281. Podle dochovaných zpráv byl zpovědníkem a důvěrníkem krále Přemysla Otakara II.