Mešní intence misionářům

15.02.2018 Redakce

Vzpomeňme během postní doby a Velikonoc na kněze v misiích a věnujme jim mešní intence.

Pokud chcete smysluplně pomoci kněžím v misiích, můžete nechat odsloužit mši svatou v misijních krajinách na svůj úmysl. Psaný text úmyslu se nepředává. Mše svaté jsou slouženy na úmysl, který zná Bůh a osoba, která intenci věnovala.

Pro opravdovou pomoc je dobré na 1 intenci přispět alespoň 250 Kč.

Mešní intence je pro kněze v misiích často jediný způsob příjmu, protože nedostává žádný plat a musí si vystačit z darů dobrodinců. Často také překonává velké vzdálenosti a do některých farností se dostane jen několikrát za rok. Rovněž musí řešit problémy bídy, nemocí, hladu i pronásledování a často z přijatých darů pomáhá chudým.

Intence jsou předávány vždy do nejchudších oblastí v misiích, kam Papežská misijní díla z ČR pomáhají. Příspěvky pro jednotlivé země vybírá Národní kancelář PMD.

Přejeme Vám požehnanou cestu postní dobou!