Květen je zasvěcený Panně Marii

05.05.2017 Redakce

V měsíci květnu si zvláště připomínáme Pannu Marii.

V kostelích se konají tradiční „májové “ pobožnosti. Jedná se o lidové mariánské slavnosti, které mají své místo v římskokatolické církvi. Jsou pro nás možností duchovní obnovy a cestou k prohloubení úcty k Panně Marii.

Už ve středověku je možné zaznamenat zvláštní mariánské pobožnosti spojené s měsícem květnem. Šiřitelé křesťanství se snažili tímto způsobem převážit vliv pohanských májových slavností římského a germánského původu. Pravý rozmach ve vývoji májových pobožností započal teprve v 17. století až se na konci 19. století ustálil do dnešní podoby každodenního slavení po celý měsíc květen.

Pobožnosti se konají denně obvykle navečer před ozdobeným oltářem nebo sochou Panny Marie. Květen se často z velké části překrývá s velikonoční dobou liturgického roku, proto si tímto druhem pobožnosti více osvětlujeme účast Panny Marie na velikonočních a letničních událostech.

Pobožnost může vést duchovní i laik v kostele, ale i mimo něj třeba u Božích muk v polích. Jedná se obvykle o sled mariánských písní, modliteb, litanií, případně náboženské četby.

Měsíc květen je zakončen liturgickým svátkem Navštívení Panny Marie, což může májovým pobožnostem dodat slavnostní závěr.

Zdroj: Wikipedie