Klokoty se těší zájmu poutníků

08.08.2019 Miroslav Bína

13. 8. 2019, Tábor- Klokoty; Letní večerní program už dvakrát přilákal poutníky a zájemce o architekturu a historii do známého poutního areálu. Vybrat si mohou z dalších čtyř termínů.

Snímek Jiří Můčka

Na 60 návštěvníků ve dvou termínech již naplnilo kapacitu večerního pásma kombinovaného z komentované prohlídky poutního místa Klokoty a hudebního doprovodu varhan se zpěvem.

„Srdečně zveme i další zájemce na večerní komentované prohlídky příměstského poutního místa Klokoty, které se malebně rozprostírá na návrší nad hlubokým údolím Lužnice, asi dva kilometry od historického centra Tábora,“ zve otec Jiří Můčka a dodává, že tato večerní zastavení umožnil také finanční příspěvek od města Tábora.

 

 

 

Barokní areál s kostelem, ambity, kaplemi a křížovou cestou prošel obnovou z prostředků Programu záchrany architektonického dědictví při Ministerstvu kultury České republiky. V roce 2018 bylo toto poutní místo prohlášeno Národní kulturní památkou. Posvátnost a věhlas místa sahají až do 13. století, kdy se zde zjevila Panna Marie malým pasáčkům dobytka.

Nabídku letních prohlídek můžete využít v termínech: 13., 20., 28. 8. a 10. 9. 2019 s průvodkyní Marii Janouchovou a varhaníkem Ladislavem Šotkem. Výtěžek bude použit na revitalizaci presbytáře kostela.

Rezervace vstupenek: klokotypoutni@centrum.cz

(Autor článku: Miroslav Bína)