KLÁŠTER NA PIARISTICKÉM NÁMĚSTÍ: Zahájení hlavní sezóny

29.05.2023 Petr SAMEC

Zveme vás k návštěvě nejstarší historicko-umělecké památky Českých Budějovic, do objektu bývalého dominikánského kláštera a kostela Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí.

Foto: archiv BCB

Klášter s kostelem byl založen králem Přemyslem Otakarem II. společně s městem České Budějovice roku 1265 a byl předán k užívání řádu dominikánů. Presbytář klášterního kostela byl dostavěn kolem roku 1274. K dokončení celého chrámu a přilehlého dominikánského konventu došlo až na konci 14. století. V roce 1785 byla císařským výnosem komunita dominikánského kláštera zrušena a v témže roce nahrazena kolejí piaristů. Ti iniciovali částečnou přestavbu areálu. Později byli v klášteře vystřídáni bratry redemptoristy, kteří zde žili až do roku 1950.
V polovině 20. století byl objekt zabaven komunistickým režimem a na přelomu 80. a 90. let 20. století byl navrácen zpět církvi. V roce 2020 zde byly dokončeny rozsáhlé opravy, které byly spolufinancovány z fondů Evropské unie. Celková cena rekonstrukce přesáhla 75 miliónů korun.
Mimo programu pro turisty nabízejí prostory bývalého kláštera využití také k nejrůznějším soukromým i veřejným akcím jako jsou svatby, výstavy, koncerty, konference aj.

***

Otevírací doba
Od začátku června do konce srpna bude otevřeno každý den od 9:30 do 18:00. V září bude otevřeno pouze o víkendech: sobota 9:30-18:00; neděle 13:00-18:00.

Vstupenky
Prodej vstupenek na komentované i nekomentované prohlídky na místě (vchod z Piaristického náměstí vedle Solnice). Vstupenky na večerní prohlídky a koncerty je možné zakoupit přes portál www.cbsystem.cz.

Další informace
Nejaktuálnější informace včetně termínů všech událostí v areálu kláštera naleznete na facebooku https://www.facebook.com/klastercb
V případě dotazů nebo specifických požadavků na prohlídky nás neváhejte kontaktovat na e-mailu klasterni.kostel@bcb.cz

Program turistické sezóny 2023

Prohlídky
Návštěvníci kostela a kláštera dostanou při prohlídce k dispozici textového průvodce nebo je možné využít komentovaných prohlídek, které budou v červenci a srpnu vždy od 11:00 a od 15:00. Komentované prohlídky mimo uvedené časy lze domluvit individuálně.

Večerní prohlídky
Co se týká večerních programů, i letos jsme se pokusili pondělní večery ozvláštnit a to tak, že 1x za 14 dní od 20:00 budou večerní komentované prohlídky, kdy se zájemci dostanou i do nově zpřístupněných prostor jako je královská oratoř nebo do sakristie, kde je umístěna zajímavá a renovovaná barokní skříň. Termíny: 26. 6.; 10. 7.; 24. 7.; 7. 8.; 21. 8.; 4. 9.

Koncerty
Pro posluchače varhanní hudby pak máme připravenou sérii 6 koncertů, které nás provedou evropskými městy, kde působili varhanní skladatelé 17. – 18.století. Těšit se tak můžete na díla z pera W. A. Mozarta, J. S. Bacha, ale i českých umělců jako byl Jan Křtitel Kuchař. Koncerty budou probíhat rovněž v pondělí 1x za 14 dnů od 20:00 v kostele Obětování Panny Marie. Termíny: 19. 6.; 3. 7.; 17. 7.; 31. 7.; 14. 8.; 28. 8.

Na závěr sezóny, 19. září, pak chystáme ještě zcela výjimečný koncert skupiny Bárka, kdy na violoncello zahraje Pavel Barnáš, na harfu Ivana Pokorná a na varhany je doprovodí známý improvizátor Vladimír Roubal.