Instrumentum laboris: Co žádají mladí od církve?

10.09.2018 Miroslav Bína

Rozpoznávat, interpretovat, volit jsou tři klíčová slova pracovního dokumentu Instrumentum laboris, který je podkladem pro Biskupskou synodu o mládeži a který si nyní můžete přečíst i v českém jazyce.

Snímek: www.synod2018.va

Jednotlivá zasedání budou probíhat od 3. do 28. října 2018 v Římě a Českou republiku zastoupí plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub. Synod svolal papež František, který pozval ke společné diskuzi a hledání odpovědí na otázky, tentokrát na téma „Mladí lidé, víra a rozlišování povolání“.

Dokument shrnuje přes sto tisíc odpovědí mladých lidí

Po březnovém shromáždění měli mladí pět měsíců možnost podělit se o své problémy a názory a vyplnit na facebooku nebo prostřednictvím online dotazníku odpovědi na konkrétní otázky, o kterých se bude na synodě diskutovat. Shromážděno bylo více než sto tisíc odpovědí z celého světa a z těchto odpovědí a shrnutím závěrů předsynodálního shromáždění vznikl pracovní dokument Instrumentum laboris. Odpovědi na jednotlivé hastagy bude za Českou republiku na synodě reflektovat biskup Tomáš Holub.

Dokument tvoří tři části zrcadlící členění rozlišovacího procesu: rozpoznávat, interpretovat, volit. Charakteristika jednotlivých kapitol je popsána v úvodu dokumentu:

Rozpoznávat

První část se věnuje vidění a naslouchání. Vyžaduje, aby byla současné mládeži věnována pozornost s ohledem na odlišnost podmínek, ve kterých žije. Vyžaduje pokoru, blízkost a empatii, aby bylo možné se mladým lidem přiblížit a pochopit, jaké jsou jejich radosti a naděje, jejich smutky a úzkosti. Je třeba starostlivě a pečlivě vidět to a naslouchat tomu, co prožívají církevní společenství přítomná uprostřed mladých lidí na celém světě. V této první části se pozornost zaměřuje na pochopení základních charakteristik. Nenahraditelný je přínos sociálních věd, který je zaznamenán v použitých pramenech. Jejich přínos čteme a znovu chápeme ve světle víry a zkušenosti církve.

Interpretovat

Druhá část se navrací k tomu, co jsme pochopili s pomocí interpretačních a hodnotících kritérií, a sice z hlediska víry. Hlavní kategorie nemohou být jiné než biblické, antropologické a teologické, vyjádřené v klíčových heslech synody: mládí, povolání, rozlišování povolání a duchovní doprovázení. Jako strategické se ukazuje vytvořit jakýsi výchozí bod z pohledu teologie, církve, pedagogiky a pastorace. Tím dojde k určitému zakotvení, které umožní vyhnout se impulzivnímu hodnocení. Samozřejmě máme ale na paměti, že „v církvi spolu žijí různé způsoby interpretace mnohých aspektů křesťanské nauky a křesťanského života“. Proto je nutné si uchovat otevřenou duchovní dynamičnost.

Volit

Jen ve světle přijatého povolání je možné pochopit, k jakým konkrétním krokům nás Duch Svatý volá, jakým směrem se máme vydat, abychom odpovídali na jeho volání. V této třetí fázi rozlišování je třeba prozkoumat pastorační nástroje a postupy, uchovat si nezbytnou vnitřní svobodu, abychom si zvolili to, co nám nejlépe umožní dosáhnout cíle, a abychom upustili od méně vhodných nástrojů. Jde tedy o operativní zhodnocení a kritické prověření těchto nástrojů, nikoli o posouzení hodnoty nebo významu, které tyto nástroje mohly nebo mohou mít za různých okolností a v různé době. Tato část bude moci určit, kde je nutná reforma, změna církevní a pastorační praxe, abychom se vyhnuli riziku zkostnatělosti.

Závěrem se dokument věnuje tématu svatosti tak, aby synodní shromáždění mohlo rozpoznat „nejkrásnější tvář církve“ a dokázalo ji nabídnout všem mladým lidem současnosti.

Pro více informací můžete sledovat pod názvem #Synod2018 mezinárodní facebookovou stránku, twitterový a instagramový účet. Webové stránky v pěti světových jazycích naleznete zde: www.synod2018.va. Na facebooku můžete sledovat také českou diskuzní skupinu a více informací k tématu Synod o mladých lidech najdete na našem webu v sekci témata.

(Zdroj: Církev.cz)

 

Přiložené soubory