GJVJ slaví 150 let

12.09.2018 Miroslav Bína

Před 150 lety se zrodilo v Českých Budějovicích z iniciativy vlastenecky působícího biskupa Jana Valeriána Jirsíka české gymnázium. Odstartovalo tím novou epochu českého národního školství ve městě, ovládaném politicky a hospodářsky německým etnikem.

Ilustrační obrázek: Jihočeské muzeum v Č. Budějovicích

U příležitosti tohoto jubilea připravilo Jihočeské muzeum ve své historické budově výstava dokumentující historii gymnázia v období od roku 1868 až do počátku 90. let 20. století. Současně chce poukázat na osobnost jejího zakladatele a v neposlední řadě i na profesory a studenty, spjaté se školou ve sledované historické etapě.

V prvním bloku se nachází hmotné a písemné památky na mnohostrannou kulturně společenskou a sociálně vlasteneckou činnost  biskupa J. V. Jirsíka, nechybí ani připomínka čtyř vybraných absolventů, kteří se výrazněji zapsali do politického nebo kulturně společenského dění v Čechách. Jedná se o prezidenta Emila Háchu, poslance Národního shromáždění Františka Kroihera, literáta Otokara Mokrého a biskupa Šimona Bártu. Druhá část je věnována historii samotného gymnázia. Nabízí originální zakládací dokumenty, tabla a fotografie ve vztahu ke školní i volnočasové činnosti profesorů a studentů, učebnice a další archivní materiály spojené s výukou i didaktické a školní pomůcky používané v daném dobovém kontextu. Rozšiřující informace v elektronické podobě poskytuje speciální dotykový infokiosek.

Místo konání: Historická budova Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Dukelská 1

Prezentované exponáty, dokumenty a fotografie pocházejí nejen ze sbírek Jihočeského muzea, partnerských institucí a soukromých osob, především pak od bývalých absolventů nebo profesorů gymnázia. Výstavu, jejíž název se vztahuje k nápisu (citátu) na fasádě budovy, v níž Jirsíkovo gymnázium sídlí již od roku 1903, lze navštívit v Jihočeském muzeu do 13. ledna 2019.

Výstavu doprovází publikace o absolventech

Během výstavy bude na recepci muzea v prodeji publikace Jiřího Cukra vydaná u příležitosti 150. výročí založení gymnázia. Pod názvem „Galerie vybraných absolventů Jirsíkova gymnázia v Českých Budějovicích“ představuje krátkými životopisnými medailonky vybrané význačné absolventy tohoto ústavu.

K lepší orientaci v knize slouží připojené rejstříky – maturitní, místní (rodných obcí) a oborový (profesní). Prodejní cena publikace je 140 korun.

(Zdroj: Jihočeské muzeum v ČB)