Vzpomínka na Mons. Karla Fořta (8. 11. 1921 – 21. 1. 2014)

6.11.2021, Horažďovice, Autor: Josef Benedikt

V sobotu 6. listopadu uspořádaly město Horažďovice, rodina Mons. Karla Fořta a farnost sv. Petra a Pavla v Horažďovicích vzpomínkový den při příležitosti 100. výročí od narození Mons. Karla Fořta.

Mons. Karel Fořt byl katolickým knězem, zakladatelem České duchovní služby v Německu a redaktorem Rádia Svobodná Evropa. Po roce 1990 žil střídavě na české faře v Mnichově a v kněžském domově v Českých Budějovicích, kde zemřel v požehnaném věku 92 let. V roce 2012 mu prezident Václav Klaus propůjčil Řád Tomáše Garigue Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidských práv. Je také čestným občanem města Horažďovice, kde se navíc jedna z ulic jmenuje „Monsignora Fořta“. Důstojné vzpomínky na tuto vynikající osobnost se zúčastnili oba českobudějovičtí biskupové – Otec Vlastimil i Otec Pavel. Program zahájila ve společenském sále hotelu Prácheň přednáška P.  Bohuslava Švehly, českého faráře působícího v Mnichově. Program pokračoval v kostele sv. Petra a Pavla v Horažďovicích mší svatou, následovanou koncertem Lenky Pecharové (soprán) a prof. Josefa Popelky (varhany) – koncert byl darem rodiny k oslavám. Vzpomínkový den byl zakončen setkáním a modlitbou u hrobu Mons. Fořta na hřbitově na Práchni (u kostela sv. Klimenta).