Svátost biřmování v Suchdole nad Lužnicí

2. června 2019, Suchdol nad Lužnicí, Autor: Marie Košinová / Člověk a víra

Svátost křesťanské dospělosti udělil v kostele sv. Mikuláše světící biskup Mons. Pavel Posád.