Slavnostní eucharistická bohoslužba při příležitosti znovuotevření katedrály