Setkání alolytů, lektorů, kostelníků a varhaníků

11. listopadu 2017, Kostel sv. Vojtěcha, České Budějovice, Autor: Michal Klečka / Člověk a víra