Pouť ke sv. Janu Nepomuckému

19. května 2019, Nepomuk, Autor: Michal Klečka, Martin Myslivec / Člověk a víra

Při mši svaté pan biskup Vlastimil Kročil požehnal nově zhotovenému osvětlení v kostele sv. Jana Nepomuckého.