Postní duchovní obnova

23. března 2019, Třeboň, Autor: Marie Košinová / Člověk a víra

Postní duchovní obnova byla zahájena mší svatou v kostele Panny Marie Královny a sv. Jiljí. Poté obnova pokračovala ve farním sále a vedl ji P. Mgr. Jan Hamberger, administrátor farnosti Soběslav.