Adventní Hubertská na Hluboké

28.11.2021, kostel sv. Jana Nepomuckého, Hluboká nad Vltavou, Autor: archiv města Hluboká nad Vltavou - Lucie Jůzová

O 1. neděli adventní se v Hluboké nad Vltavou v odpoledních hodinách konala adventní Svatohubertská mše svatá, které tento rok předsedal Mons. David Henzl, generální vikář českobudějovické diecéze. Při mši svaté doprovázené Lišovským chrámovým sborem a Jihočeskými trubači připomněl, že jako Hubert vyhlížel jelena na lovu, tak i my vyhlížíme příchod našeho Pána v adventní době. Světec se zázračným setkáním s jelenem nesoucím zářící kříž mezi parohy nechal Pánem oslovit, tak jako my se v každodenních situacích a událostech našeho života – a to nejen v adventní době – můžeme nechat Bohem proměnit a povolat. Bohoslužba byl uspořádána ve spolupráci s Městem Hluboká nad Vltavou, akcí Andělská Hluboká 2021, Lesy ČR, mysliveckými spolky a dalšími subjekty.